Neurocognitieve
stoornissen

Vorige pagina

Wat is

het?

Neurocognitieve stoornis

Bij een neurocognitieve stoornis treedt er een verandering op in de hersenen, waardoor het denkvermogen achteruit gaat. Meestal gaat het om een verandering op latere leeftijd. De bekendste voorbeelden hiervan zijn dementie (ziekte van Alzheimer) of een delier.

Wat zijn de kenmerken van een neurocognitieve stoornis?

Enkele kenmerken zijn bijvoorbeeld:

  • plotseling optreden van een verlaagd bewustzijn,
  • angsten,
  • problemen met concentratie, geheugen en oriëntatie,
  • hallucinaties en waanideeën,
  • moeite met spreken (afasie),
  • moeite met herkennen van mensen of voorwerpen (agnosie),
  • problemen met het uitvoeren van bepaalde handelingen (apraxie).

Bij wie komt het voor?

Een neurocognitieve stoornis komt onder andere voor bij:

Mensen met een delier

Dit komt vooral voor bij oudere patiënten in een algemeen ziekenhuis. De behandeling richt zich op de onderliggende oorzaak. Meestal verdwijnt het delier dan binnen enkele dagen of weken.

Mensen met een hersenbloeding

Door een verstopt of gebarsten bloedvat in de hersenen sterft hersenweefsel. Bij ongeveer dertig procent van deze mensen ontstaat in de eerste drie maanden een neurocognitieve stoornis.

Mensen met Alzheimer (dementie)

Hier lijkt erfelijkheid een belangrijke rol te spelen bij de afbraak van het hersenweefsel.

Andere oorzaken

Mensen met (zeldzame) ontstekingen aan de hersenvaten. Ook alcohol, drugs of medicijngebruik, een Hiv- of andere virusinfectie, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en andere lichamelijke ziektes kunnen de oorzaak zijn van een neurocognitieve stoornis.

Yulius

behandelt!

Mogelijke behandelingen bij een neurocognitieve stoornis zijn:

Yulius

locaties

Neurocognitieve stoornissen behandelen we op de volgende locaties: