Terug

Beschermd wonen

Aanmelden beschermd wonen

Wanneer aanmelden?

Aanmelden voor bescherm wonen  is mogelijk als u:

  • een psychiatrisch probleem heeft waardoor u begeleiding nodig heeft.
  • (nog) niet in staat bent om zelfstandig te kunnen wonen en leven.
  • 18 jaar of ouder bent.
  • Een beschikking heeft van uit de gemeente

Hoe vraagt u een beschikking aan?

Drechtsteden
Voor de woonvormen in Alblasserdam (BW Alblasserdam), Dordrecht (BW Boven Water), Hendrik Ido Ambacht (BW De Volgerlanden) en Sliedrecht (BW De Landgraafstraat) kunt u bij de Sociale Dienst Drechtsteden een beschikking/indicatie aanvragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar beschermd wonen. De Wmo-consulent gaat dan samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. Of zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Is uw probleem hiermee niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-maatwerkvoorziening oplossing biedt en plaatsing binnen een beschermde woonvorm noodzakelijk is.

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3300 AP Dordrecht
078 - 770 89 10

Rotterdam
Voor de woonvorm in Capelle aan de IJssel (Fasehuis het Fundament) kunt u contact opnemen met het Jongeren Loket Rotterdam. Dit kan als u woonachtig bent in Rotterdam, Albrandswaard, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Ridderkerk of Capelle aan den IJssel. Van de laatste 3 jaar moet u (of uw ouders) 2 jaar ingeschreven staan in genoemde gemeenten. 

Het Jongerenloket
Westblaak 122
3012 KM Rotterdam
010 - 436 57 30

Nijmegen                                                                                                               
Voor de woonvorm in Asperen (BW Asperen) kunt u een aanvraag indienen bij de GGD Gelderland-Zuid. De GGD beoordeelt voor het Rijk van Nijmegen en Rivierenland de toegang tot beschermd wonen. Voor een aanvraag voor een beschermde woonvoorziening kunt u zich melden bij MBZ Nijmegen.

MBZ Nijmegen (secretariaat)
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
088 - 144 70 20 (op werkdagen van 8.30 -12.30 uur) 

Buiten deze regio’s                                                                                                          
Woont u buiten de regio’s, dan kunt u een beschikking aanvragen voor beschermd wonen in u eigen centrumgemeente. Als de beschikking is afgegeven kunt u deze aanbieden bij de centrumgemeentes in onze regio’s.

Meer informatie

Yulius Wmo-Zorgbemiddeling
088 - 405 36 23 / wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl
Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook u begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Ga naar de pagina met meer informatie over beschermd wonen