Terug

Verwijzers

Aanmelden en verwijzen

Yulius biedt zorg voor cliënten in verschillende levensfasen. Er zijn verschillende vormen van zorg mogelijk voor een breed scala aan psychiatrische problemen. We bieden zowel kortdurende als langdurende zorg. Bij 80% van de verwijzingen is een cliënt binnen drie tot zes maanden uitbehandeld. Slechts een klein gedeelte van de cliënten is zes maanden tot twee jaar in zorg en een fractie daarvan heeft levenslange zorg nodig.  Per individu kijken we naar de behoefte en stellen aan de hand hiervan een behandelplan op.

Wilt u iemand verwijzen?

In samenspraak met uw cliënt stelt u vast of een verwijzing naar ons een mogelijke oplossing biedt voor de bestaande klacht. De aanmeldcoördinatoren van Yulius Aanmelding & Informatie nemen alle reguliere en acute aanmeldingen in behandeling van cliënten die worden verwezen voor diagnostiek en/of behandeling bij Yulius.

Wanneer verwijzen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ?

Download hier onze verwijskaart

Wie kan verwijzen?

Sinds 2014 wordt alleen een arts erkend als gekwalificeerde verwijzer naar de specialistische ggz. Aangezien de verzekeraars de gz-psycholoog niet meer kwalificeren als verwijzer, is Yulius genoodzaakt het aanmeldbeleid te herzien; verwijzingen van gz-psychologen kunnen we helaas niet meer in behandeling nemen. Sinds 1 januari 2015 is er daarnaast nog een nieuwe verwijzer bijgekomen: namelijk de wijk- en jeugteams van de gemeente.