Terug

Individuele begeleiding

Aanmelden individuele begeleiding

Wanneer aanmelden?

Aanmelding voor individuele begeleiding kan als u:

  • een psychiatrisch probleem heeft waardoor u begeleiding of dagbesteding nodig heeft
  • (nog) niet in staat bent om zelfstandig te kunnen wonen en leven
  • 18 jaar of ouder bent
  • een beschikking heeft vanuit de gemeente waar u woonachtig bent

Hoe vraagt u een beschikking aan voor dagbesteding?

Drechtsteden
Als u woonachtig bent in de Drechtsteden kunt u bij de  Sociale Dienst Drechtsteden een beschikking/indicatie aanvragen. Zij zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar dagbesteding. De Wmo-consulent gaat dan samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen. Of zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Is uw probleem hiermee niet opgelost? Dan kijken we of een Wmo-maatwerkvoorziening oplossing biedt. 

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3300 AP Dordrecht
078 - 770 89 10

AV-regio (Alblasserwaard Vijfheerenlanden)
Woont u in deze regio dan kunt u de beschikking aanvragen in uw eigen gemeente. Een aantal gemeenten werken hierin samen.

Meer informatie

Yulius Wmo-Zorgbemiddeling
088 - 405 36 23 / wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl
Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook u begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Ga naar de pagina met meer informatie over individuele begeleiding