Terug

Aanmelden en verwijzen

Aanmelding Wmo-diensten

Aanbod Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Yulius biedt cliënten de volgende ondersteuning op het gebied van de Wmo:


Aanmelding

Voor onze inloopvoorzieningen is geen aanmelding of beschikking nodig. Voor beschermd wonen, dagbesteding en individuele begeleiding wel. Een Wmo-beschikking is aan te vragen bij de gemeente. Voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod en hulp bij de aanvraag van de beschikking neemt u contact op met Yulius Wmo-Zorgbemiddeling via 088 40 53 623 of wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl. Kijk voor meer informatie op www.yulius.nl/wmo.