Terug

Volwassenen

Aanmelding en afspraak

Aanmelden bij Yulius

U kunt niet zelf aanmelden voor behandeling bij Yulius. Daarvoor is een verwijzing van een (huis)arts of een andere verwijzende instantie nodig. Met hen kunt u contact opnemen wanneer u vermoedt dat u een (psychiatrisch) probleem heeft. Daar vindt een eerste gesprek plaats. Als de hulpvraag is vastgesteld, meldt de verwijzer u aan bij Yulius Aanmelding & Informatie. Zij verwijzen u door naar de juiste afdeling of het juiste zorgprogramma binnen Yulius. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met ons opnemen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over het behandeltraject >

Een afspraak afzeggen

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak, vragen wij u dit zo tijdig mogelijk (minstens 24 uur van tevoren) door te geven aan het secretariaat van de behandelaar.

Kosten en Vergoeding

Klik hier voor meer informatie over kosten en vergoedingen wanneer u behandeling krijgt bij Yulius.