Terug

Aanmelden en verwijzen

Aanmelding specialistische ggz kinderen en jeugd en autisme

Consultatie

Voor consultatie kunt u tijdens kantooruren bellen met 088 405 1111. Voor acute vragen buiten kantooruren belt u met de crisisdienst van Yulius.

Voor vragen over beschikkingen kunt u mailen naar beschikkingen_a&i@yulius.nl of bellen naar:

  • 088 405 1085
  • 088 405 1087
  • 088 405 1258

Aanmelding

Vermoedt u psychiatrische problematiek bij uw cliënt, dan kunt u ons bellen op 088 405 1111 of hem of haar direct aanmelden via ons aanmeldformulier >. Vult u dit formulier volledig in, zodat wij de aanvraag direct in behandeling kunnen nemen. Indien aanwezig ontvangen wij daarbij ook graag een kopie van reeds uitgevoerde onderzoeken, IQ-bepaling en de hulpvraag. U kunt het formulier en eventuele aanvullende informatie sturen naar:

Yulius Aanmelding & Informatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Autisme

Postbus 211

2990 AE Barendrecht

Fax 085 77 36 518

aanmelding@yulius.nl


Aanmelden via ZorgDomein

U kunt een cliënt ook aanmelden via ZorgDomein. Hierbij kiest u zelf het juiste toegangspad en geeft u het afsprakenbericht mee aan de cliënt.

Het volledige aanbod van Yulius staat bij het specialisme 'Psychiatrie/GGZ'.


Klik hier voor de actuele wachttijden.