Terug

Aanmelden en verwijzen

Aanmelding specialistische ggz volwassenen

Aanmelding

Vermoedt u ernstige en complexe psychiatrische problematiek bij uw cliënt, dan kunt u hem of haar aanmelden voor onze specialistische ggz-zorg via ons algemene aanmeldformulier. Wanneer u doorverwijst naar FACT of YEP, gebruikt u het speciale aanmeldformulier voor FACT Volwassenen. Print het aanmeldformulier uit en vul deze in. Hierna scant en mailt u deze. Opsturen per post kan natuurlijk ook. Vergeet niet om ook een kopie van reeds uitgevoerde onderzoeken, een IQ-bepaling en de hulpvraag mee te zenden.

Yulius Aanmelding & Informatie Volwassenen

Hellingen 21

3311 GZ Dordrecht

Fax: 085 -77 36 512

E-mail: secretariaataanmelding@yulius.nl


Aanmelden via ZorgDomein

U kunt een cliënt ook aanmelden via ZorgDomein. Hierbij kiest u zelf het juiste toegangspad en geeft u het afsprakenbericht mee aan de cliënt. Het volledige aanbod van Yulius staat bij het specialisme 'Psychiatrie/GGZ'.


Consultatie

Wilt u liever eerst overleggen over de zorgvraag van uw cliënt? Belt u dan tijdens kantooruren met Yulius via 088 40 52 021.


Spoed

Voor acute vragen buiten kantooruren belt u met de crisisdienst van Yulius.


Wachttijden

Klik hier voor de actuele wachttijden.