Terug

Speciaal onderwijs

Aanmeldprocedure

Uw kind aanmelden bij Yulius Onderwijs

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor plaatsing op een locatie van Yulius Onderwijs? Dan kunt u dit direct doen bij de locatie van uw voorkeur.

SO De Wilgen

Barendrecht

Groep 1 t/m 8

088-4056425

SO De Atlas

Dordrecht

Groep 1 t/m 8

088-4056123

VSO Discovery College

Barendrecht

AGL, VMBO-BB,KB & TL

088-4051915

VSO Ilex College

Schiedam / Vlaardingen

VMBO-BB,KB & TL

088-4056444

VSO De Gaard

Spijkenisse

VMBO-BB,KB & TL

088-4056200

VSO Heer Bokel College

Rotterdam

HAVO/VWO

010-4430610

VSO Het Tij

Dordrecht

VMBO-TL, HAVO

088-4054060

VSO Drechster College

Dordrecht

AGL, VMBO BB & KB

088-4056340

VSO Lingewaal College

Gorinchem

VMBO-TL, HAVO

088-4051890

 

Aanmelden voor schooljaar 2017-2018

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor het schooljaar 2017-2018 middels het aanmeldformulier die u kunt downloaden op deze website. Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan in de periode van 1 januari t/m 1 juni. Dit geldt voor aanmeldingen van alle leerjaren. Indien u in de periode tussen 1 januari en 7 maart heeft aangemeld, zal uw kind meegaan in de eerste plaatsingsronde. Leerlingen die zijn aangemeld na 7 maart gaan mee in de tweede plaatsingsronde.

Stappen voor aanmelding

Sinds de invoering van passend onderwijs werken alle scholen in een regio, waaronder het speciaal onderwijs, samen in een samenwerkingsverband. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, beoordeelt het samenwerkingsverband wat er nodig is. Als dat speciaal onderwijs is, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring ( hierna verder te noemen als TLV) af.

Om uw zoon/dochter te kunnen plaatsen, heeft hij/zij een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Heeft uw zoon/dochter een geldige TLV of is deze in aanvraag? Dan kunt u hem of haar aanmelden bij Yulius Onderwijs. Is er nog geen geldige TLV?  De huidige school van uw zoon of dochter moet deze dan aanvragen bij het samenwerkingsverband waarvan het deel uitmaakt. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

  • Leerlingen uit groep 8 die de overstap gaan maken naar het VSO
  • Leerlingen zonder school van herkomst (4- jarigen, afkomstig uit het buitenland)
  • Leerlingen die uit behandeling komen

Voor de bovengenoemde drie categorieën geldt dat de school waar u uw zoon/dochter voor aanmeld de aanvraag van de TLV zal verzorgen.

Is uw zoon/dochter in behandeling bij Yulius of een andere zorginstelling? Dan is een TLV niet altijd noodzakelijk. De locatie kan u daarover informeren.

Op deze website kunt u het aanmeldformulier downloaden. Het aanmeldformulier  kunt u ingevuld opsturen naar de locatie (zie voor contactgegevens de informatie elders op deze website). Mogelijk kunt u zelf al informatie toevoegen, zoals stukken van school. Of de huidige school kan een leerling-dossier voor uw kind samenstellen.

Op de locatie wordt het dossier gescreend. Soms zijn er aanvullende gegevens nodig. We vragen deze dan op bij de huidige school of het samenwerkingsverband.

De aanmelding wordt besproken door de commissie van Begeleiding van de locatie.

Zodra er een vrije lesplek beschikbaar is, nodigen we u uit voor een intakegesprek.

Als het intakegesprek positief is verlopen, volgt een officiële inschrijving (mits de TLV op tijd afgegeven is)

We spreken af wanneer uw zoon/dochter gaat starten op de nieuwe school.

Afstemming tijdens het traject van de aanmelding

Tijdens het traject krijgt u enkele malen schriftelijk en/of per e-mail, bericht over de voortgang. U kunt ook altijd contact opnemen met de onderwijslocatie.

Bezwaar maken

We doen ons best uw aanmelding zo goed mogelijk af te wikkelen. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u hierover contact opnemen met de Coordinator Instroom via het mailadres: coordinatieleerlingm@yulius.nl

De Coordinator zal uw bezwaren met u bespreken en, indien u dit wenst, u informeren over de verdere bezwaarprocedure.