Terug

Actuele wachttijden

Actuele wachttijden volwassenenpsychiatrie

Algemene informatie

Op deze pagina kunt u de wachttijden vinden van de verschillende onderdelen van Yulius, hierin maken wij onderscheid naar BGGZ, SGGZ Volwassenen (vanaf 21 jr) en Adolescenten (tot 21 jaar).

Voor actuele wachttijden voor een plek in een beschermde woonvorm (BW) verwijzen wij u door naar de centrumgemeente van uw cliënt.

Yulius is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars voor 2016. Het gehele aanbod is gecontracteerd onder de naam Yulius (ook valt daaronder de contractering van COLK, Indigo ZHZ, Autisme etc.)


Basis GGZ/Indigo ZHZ
(Geen wachttijd tot behandeling i.v.m. korte trajecten)

 

Aanmeld wachttijden

in weken

Kort, middel, intensief    
Regio Dordrecht   2 week
Regio Gorinchem   2 weken
Regio Barendrecht   3 weken
Chronisch    
Regio Dordrecht   3 week
Regio Gorinchem   2 weken
Regio Barendrecht   3 weken

Van een behandelwachttijd is geen sprake in de basis-ggz.


Specialistische GGZ

(Clienten vanaf 21 jaar)

Aanmeld wachttijd

(in weken)

Behandel wachttijd

(in weken)

Zorgprogramma Angst en Stemming    

Regio Dordrecht

10 weken 3 weken

Regio Gorinchem

7 weken 5 weken
Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen    

Regio Dordrecht

9 weken 5 weken

Regio Gorinchem

3 weken 4 weken

Zorgprogramma neuro- ; cognitief en somatische problematiek

   

Regio Dordrecht

2 weken 4 weken

Regio Gorinchem

3 weken 8 weken
Zorgprogramma Yulius Eerste Psychose (YEP) 1 week 1 week
Zorgprogramma FACT 1 Dordrecht (Psychotische stoornissen) 2 weken 3 weken
Zorgprogramma FACT 2 Volgerlanden Hendrik-Ido-Ambacht (Psychotische stoornissen) 1 week 1 week
Zorgprogramma FACT 3 Sliedrecht (Psychotische stoornissen) 0 weken 1 week
Zorgprogramma FACT 4 Gorinchem(Psychotische stoornissen) 0 weken 1 week
Zorgprogramma FACT 5 Dordrecht (Psychotische stoornissen) 2 weken 0 weken
Zorgaanbod Autisme en Pervasieve behandelingen    

Regio Dordrecht

26 weken 7 weken
Zorgaanbod onverklaard lichamelijke klachten    

Regio Gorinchem

3 maanden 4 weken
Regio Barendrecht 4 weken 3 weken

 


Specialistische GGZ

(Cliënten van 18 tot 21 jaar)

Aanmeld wachttijd

(in weken)

Behandel wachttijd

(in weken)

Poli algemene psychiatrie (adolescenten) *1

   

Regio Dordrecht

12 weken 3 weken

Regio Gorinchem

12 weken 3 weken
Regio Barendrecht 15 weken 5 weken
Poli ADHD    

Regio Dordrecht

12 weken 3 weken

Regio Gorinchem

12 weken 3 weken

Polikliniek LVB en psychiatrie *2

26 weken 10 weken

Poli gezinspsychiatrie *2

13 weken 12 weken

Polikliniek hechtingsproblematiek en tic

26 weken 14 weken

FACT Jeugd en Gezin

   
Regio Dordrecht 5 weken 2 weken
Regio Barendrecht 5 week 2 weken

1. De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek.

2. Binnen deze onderdelen maken de context/systeem en de benodigde (bovenregionale)expertise het onderscheid in plaats van de diagnosegroep.


 

 

 

Laatste actualisatie: 24 april 2017