Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

ADHD

Doelgroep en hulpvraag

Het zorgprogramma ADHD is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar met een vermoeden van een aandachtstekortstoornis. De aangemelde cliënten worden gekenmerkt door een aantal klachten: hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratieproblemen. In veel gevallen komen deze symptomen gezamenlijk voor. AD(H)D kent een hoge mate van comorbiditeit. Tot 60% van de kinderen en jongeren met ADHD heeft minimaal één andere psychische of psychiatrische stoornis en 35% zelfs twee of meer. Veel voorkomende bijkomende stoornissen zijn gedragsstoornissen, systeemproblematiek, angst- en stemmingsstoornissen.

Specialistische ggz

Het zorgprogramma ADHD valt binnen de specialistische GGZ. Jeugdigen met een enkelvoudig AD(H)D klachtenpatroon vallen niet onder deze doelgroep, maar onder de basisgeneralistische GGZ. Deze cliënten kunnen worden aangemeld bij Indigo (Yulius basis-ggz). Jeugdigen met ADHD die stabiel zijn met medicatie en een vervolg van deze medicamenteuze behandeling nodig hebben worden terugverwezen naar de huisarts.

Behandeling

De verschillende vormen van behandeling die we binnen dit zorgprogramma bieden zijn afgestemd op de complexiteit van de zorgvraag. We bieden onder andere: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, farmacotherapie, psycho-educatie, ouderbegeleiding en schooladvies.

Behandeldoelen en resultaten

Behandeling van ADHD voorkomt dat het kind of de jongere verderop in de ontwikkeling last krijgt van bijkomende stoornissen of de negatieve maatschappelijke uitkomsten van ADHD. Onbehandelde ADHD vormt een risico voor het kind en zijn of haar omgeving. Het zorgt voor lagere schoolresultaten, verhoogde kans op antisociaal gedrag en delinquentie, verhoogde kans op verslaving, verhoogde kans op obesitas, verhoogde kans op werkloosheid, verhoogde kans op het krijgen en veroorzaken van ongelukken, een lager zelfvertrouwen en minder goed sociaal functioneren, zoals relatieproblemen of relaties met broers en zussen. Bij ongeveer 90% van de kinderen en jongeren met ADHD verminderen de symptomen of komt de ontwikkeling weer op gang door behandeling.

Resultaten die worden behaald zijn:

  • vermindering van het aantal kernsymptomen op het gebied van hyperactiviteit,
  • impulsiviteit en concentratieproblemen
  • verminderen van de emotionele labiliteit die met ADHD gepaard gaat
  • verbeteren van de gezinsinteracties die als gevolg van ADHD vaak verstoord zijn
  • preventie van ongewenste uitkomsten op de lange termijn

Mogelijke afdelingen

Op welke afdeling een cliënt het best geholpen kan worden, bepalen onze gespecialiseerde aanmeldcoördinatoren van Yulius Aanmelding & Informatie op basis van de zorgvraag. De behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem en Barendrecht. Een afdeling waar de cliënt mogelijk geplaatst kan worden is:

Aanmelden en contact

Yulius Aanmelding & Informatie is voor consultatie en advies op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-4051111. Een aanmelding dient vergezeld te gaan met kopieën van relevante onderzoeken. Deze kunnen worden gestuurd naar het onderstaande adres. Lees hier meer over aanmelden >

Yulius Aanmelding & Informatie:

Postbus 211, 2990 AE Barendrecht
Fax: 085 7736518
Emailadres: aanmelding@yulius.nl

Product kiezen in het voorzieningenboek

Wijk- en jeugdteams uit regio Rijnmond dienen in het voorzieningenboek een product te selecteren om een leveringsopdracht in te dienen. Voor alle specialistische zorgprogramma’s (waaronder ADHD) binnen Yulius KJP en Autisme kunt u kiezen voor het product:

  • overige stoornis kindertijd