Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Angst & Stemmingstoornis

Doelgroep en hulpvraag

Het Zorgprogramma Angst- en Stemmingsstoornis is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar met angst- en/of stemmingsproblemen. De jeugdige is langere tijd somber of verdrietig, mogelijk in combinatie met angstgevoelens, gespannenheid en overmatig piekeren. De klachten gaan vaak samen met een lage zelfdunk en lichamelijke klachten. Tussen angst- en stemmingsproblemen bestaan veel verbanden. Zo hebben kinderen met een depressie vaak eerst last van angsten. De doelgroep kenmerkt zich door een hoge mate van maatschappelijk disfunctioneren, ernstige symptomen en comorbiditeit. Dit betekent dat er sprake kan zijn van meerdere psychiatrische stoornissen.

Het zorgprogramma Angst- en Stemmingsstoornis valt binnen de specialistische GGZ. Jeugdigen met een enkelvoudig angstklachtenpatroon vallen niet onder deze doelgroep, maar onder de basisgeneralistische GGZ. Deze cliënten kunnen worden aangemeld bij Indigo (Yulius basis-ggz).

Bij niet behandelen

Angst- en stemmingsstoornissen zorgen onder meer voor isolatie, een negatief zelfbeeld, onderpresteren op school, schoolweigering of vroegtijdig schoolverlaten. Onbehandelde angst- en stemmingsklachten blijven vaak lang bestaan of verergeren in de loop van de tijd. Als kinderen eenmaal een angststoornis of een depressieve stoornis ontwikkeld hebben, lopen zij een sterk verhoogd risico om op latere leeftijd weer een stoornis te krijgen. De kans dat deze kinderen of jongeren later weer een angststoornis of depressieve stoornis krijgen is twee tot drie keer groter dan bij hun leeftijdgenoten.

Behandelmogelijkheden

Yulius KJP biedt behandeling van bovengenoemde meervoudige problematiek. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan poliklinisch, dagklinisch of klinische behandeling geboden worden. De behandeling start met uitgebreide specialistische diagnostiek. Vervolgens kunnen behandelvormen als psycho-educatie, medicatie, gezins- en ouderbegeleiding, groepsgerichte behandeling, cognitieve gedragstherapie of EMDR (methodiek voor traumabehandeling) worden aangeboden.

Mogelijke afdelingen

Op welke afdeling een cliënt het best geholpen kan worden, bepalen onze aanmeldcoördinatoren van Yulius Aanmelding & Informatie op basis van de zorgvraag. De behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem en Barendrecht. Afdelingen waar de client mogelijk geplaatst kan worden zijn:

Ambulant zorgaanbod

Poliklinisch zorgaanbod

Deeltijd zorgaanbod

Klinisch zorgaanbod

Aanmelden en contact

Aanmelding & informatie is voor consultatie en advies op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-4051111. Een aanmelding dient vergezeld te gaan met kopieën van relevante onderzoeken die gestuurd kunnen worden naar het onderstaande adres. Lees hier meer over aanmelden >

Yulius Aanmelding & Informatie:

Postbus 211, 2990 AE Barendrecht
Fax: 085 7736518
Emailadres: aanmelding@yulius.nl

Product kiezen in het voorzieningenboek

Wijk- en jeugdteams dienen in het voorzieningenboek een product te selecteren om een leveringsopdracht in te dienen. Voor alle specialistische zorgprogramma’s (waaronder Angst- en stemmingsstoornis) binnen Yulius KJP en Autisme kunt u kiezen voor het product:

  • overige stoornis kindertijd