Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Autisme

Doelgroep en hulpvraag

Het Zorgprogramma Autisme is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar met het vermoeden van een stoornis in het autismespectrum. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die problemen geeft op het gebied van communicatie, sociale interacties en vaak gepaard gaat met een gebrek aan soepelheid in denken en handelen. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Hierdoor pakt iemand met autisme sociale informatie onvoldoende op en functioneert hij of zij vaak los van de sociale context. Deze blijft voor hen te complex of overprikkelend. Deze overprikkeling kan zich uiten in onrust, ontremming, angsten, zelfbeschadiging en bizar, provocerend, oppositioneel, agressief en dwangmatig gedrag. Dit kan ertoe leiden dat in het gezin, op school, in de vrije tijd en in andere relaties ernstige problemen ontstaan.

Behandeldoelen en resultaten

De behandeling is erop gericht om de normale ontwikkeling van een persoon met autisme zoveel mogelijk te stimuleren, de vastgelopen ontwikkeling op gang te brengen en de omgeving te leren hoe je op een goede manier rekening houdt met de persoon met autisme. We betrekken familieleden en de school- en werkomgeving actief bij de behandeling. We besteden niet alleen aandacht aan de psychische klachten en de hulpvraag, maar kijken ook naar de levensfase en de leefomgeving. De behandeling richt zich op talenten, mogelijkheden en sterke kanten van de persoon met autisme.

Behandeling

Afhankelijk van de zorgvraag kan de behandeling (intensief ) ambulant, klinisch of op school worden aangeboden. Tijdens de behandeling bieden we verschillende therapieën aan die aansluiten bij de behandeldoelen van de cliënt, zoals psycho-educatie, ouderbegeleiding, muziektherapie, creatieve therapie, farmacotherapie, (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie en psychomotorische therapie. Om vaardigheden te verbeteren, worden trainingen aangeboden op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden, vrijetijdsbesteding, zelfredzaamheid en arbeid. Daarnaast bieden wij in alle fasen van het leven begeleiding en ondersteuning op het gebied van wonen, leren en werken.

Topklinisch en landelijk

Bij Yulius hebben we zeer veel expertise in huis op het gebied van Autisme. Onze diagnostiek en behandeling voor (jonge) kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis is TOP-GGz gecertificeerd. We beschikken daarnaast over een Autisme Expertisecentrum (AEC), een kenniscentrum waar zorgprofessionals hun kennis over diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met autisme kunnen ophalen en bijhouden. Ons zorgaanbod op het gebied van Autisme heeft dan ook een landelijke functie en is onderdeel van het Landelijk Transitiearrangement.

Mogelijke afdelingen

Op welke afdeling een cliënt het best geholpen kan worden, bepalen onze aanmeldcoördinatoren van Yulius Aanmelding & Informatie op basis van de zorgvraag. De behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem en Barendrecht. Afdelingen waar de client mogelijk geplaatst kan worden zijn:

Ambulant/ poliklinisch zorgaanbod

 • Baby-Peuter Poli
 • Poli Autisme Kind en Jeugd

Deeltijd zorgaanbod

 • Apollo (6/m 12 jaar, Barendrecht)
 • Orion
 • Intensieve ambulante groepsbehandeling

Klinisch zorgaanbod

 • Phoenix
 • Steiger
 • Horizon-Yulius groep

Zorgaanbod op school

 • Cluster 4-onderwijs 't Tij
 • Cluster 4-onderwijs 't Heer Bokelcollege
 • Structuurklas ICT

Wonen en zorg                  

 • Beschermd Wonen Het Fundament
 • Beschermd Wonen Oostpolder

Aanmelden en contact

Aanmelding & informatie is voor consultatie en advies op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-4051111. Een aanmelding dient vergezeld te gaan met kopieën van relevante onderzoeken die gestuurd kunnen worden naar het onderstaande adres. Lees hier meer over aanmelden >

Yulius Aanmelding & Informatie:

Postbus 211, 2990 AE Barendrecht
Fax: 085 7736518
Emailadres: aanmelding@yulius.nl