Terug

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Bedreigde Persoonlijkheidsontwikkeling en Persoonlijkheidsstoornissen

Doelgroep en hulpvraag

Het Zorgprogramma Bedreigde Persoonlijkheidsontwikkeling en Persoonlijkheidsstoornissen (BPO) richt zich op jongeren van 14 t/m 20 jaar met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De jongere heeft onder andere depressieve klachten, suïcidaliteit, angsten, een negatief zelfbeeld en problemen op school, met ouders en leeftijdsgenoten. Dit zorgt voor een stagnatie van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de jongere. Vaak heeft de jongere al eerder traumatische gebeurtenissen meegemaakt (zoals verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik). Bij BPO of persoonlijkheidsproblematiek is ook vaak sprake van comorbiditeit. Dit betekent dat er sprake kan zijn van meerdere psychiatrische stoornissen, zoals autisme, posttraumatische stressstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis of adhd.

Behandelmogelijkheden

Yulius is expert op het gebied van behandeling van bovengenoemde complexe comorbide problematiek. Onze behandeling kenmerkt zich door een Stepped Care-aanpak: de jongere krijgt eerst de minst intensieve behandeling aangeboden en alleen als dit onvoldoende resultaat oplevert, gaan we over op een meer intensieve behandeling. Dit varieert van korte ambulante groepstherapieën tot deeltijdbehandeling voor jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. Korte klinische behandeling worden aangeboden aan jongeren met een persoonlijkheidsstoornis waarbij sprake is van ernstige vormen van suïcidaliteit, comorbiditeit en een vastgelopen ontwikkeling op meerdere terreinen. Behandelingen die het meest worden gegeven binnen dit zorgprogramma zijn dialectische gedragstherapie (DGT) en schemagerichte therapie. Volgens het Trimbos Instituut is het effect van deze twee behandelvormen het meest duidelijk aangetoond. Daarnaast wordt ook vaak gebruik gemaakt van vaktherapie (psychomotorische therapie of beeldende therapie), systeemtherapie, EMDR en ouderbegeleiding.

Mogelijke afdelingen

Op welke afdeling een cliënt het best geholpen kan worden, bepalen onze aanmeldcoördinatoren van Yulius Aanmelding & Informatie op basis van de zorgvraag. De behandelingen vinden plaats in Dordrecht, Gorinchem en Barendrecht. Afdelingen waar de client mogelijk geplaatst kan worden zijn:

Poliklinisch zorgaanbod   

Deeltijd zorgaanbod

Klinisch zorgaanbod                 

Ambulant                   

Aanmelden en contact

Aanmelding & informatie is voor consultatie en advies op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-4051111. Een aanmelding dient vergezeld te gaan met kopieën van relevante onderzoeken die gestuurd kunnen worden naar het onderstaande adres. Lees hier meer over aanmelden >

Yulius Aanmelding & Informatie:

Postbus 211, 2990 AE Barendrecht
Fax: 085 7736518
Emailadres: aanmelding@yulius.nl

Product kiezen in het voorzieningenboek

Wijk- en jeugdteams dienen in het voorzieningenboek een product te selecteren om een leveringsopdracht in te dienen. Voor alle specialistische zorgprogramma’s (waaronder BPO) binnen Yulius KJP en Autisme kunt u kiezen voor het product:

  • overige stoornis kindertijd