Terug

Volwassenen

Behandeltraject binnen Yulius

Het zorgtraject (behandeltraject) is voor iedereen verschillend en hangt samen met de hulpvraag. Vaak lukt het in één intakegesprek om tot een advies te komen, maar soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Bijvoorbeeld omdat uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig is. Stapsgewijs ziet een zorgtraject er als volgt uit: