Beschermd wonen

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen met psychiatrische beperkingen moeilijk zijn. De dagelijkse bezigheden regelen zoals de organisatie van de huishouding, persoonlijke verzorging, het onderhouden van sociale contacten en het regelen van financiën zijn niet voor iedereen gemakkelijke taken. Soms zijn de beperkingen zo ingrijpend dat zelfstandig wonen niet mogelijk is. Beschermd wonen binnen Yulius kan dan een oplossing zijn.

Yulius biedt een veilige woonomgeving aan mensen die vanwege hun psychiatrische  beperkingen op zoek zijn naar stabiliteit en/of ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Vanuit de woonvorm werken we aan het vergroten van uw zelfredzaamheid en het deelnemen aan de samenleving. Het doel is een balans te vinden tussen de dingen die u (nog) niet kunt en de mogelijkheden die u juist wél heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Behandeling

Standaard onderhoudt de woonvorm contact met de huisarts van de cliënt. In veel gevallen is naast de ondersteuning vanuit de woonvorm ook behandeling nodig in verband met de psychiatrische klachten. Hierbij werken wij samen met behandelaren binnen en buiten Yulius (POH-ggz, FACT, poli). Familie en naasten van de cliënt worden nauw betrokken bij het begeleidingstraject van de cliënt.

Locaties

Yulius heeft acht locaties voor beschermd wonen:

Onze beschermde woonvormen richten zich op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, met uitzondering van de locaties BW Oostpolder en Fasehuis Het Fundament: zij richten zich speciaal op mensen met autisme.

Beschikking

Voor beschermd wonen is een beschikking (voorheen indicatie) nodig. Deze wordt afgegeven door de gemeente. Zij doen onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepalen welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in de gemeente. Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage berekend.

Aanmelden

Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden voor beschermd wonen? Lees meer over hoe u dat doet.

Meer informatie?

Heeft u inhoudelijke vragen over het Wmo-aanbod van Yulius? Neem dan contact op met Yulius Wmo-Zorgbemiddeling via 088 - 405 36 23 of wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl.  

Voor mensen die zelfstandig wonen maar wel ondersteuning nodig hebben, biedt Yulius individuele begeleiding. Dit doen wij door het inzetten van deskundig personeel. Zij begeleiden cliënten op het gebied van wonen, leren, werken, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en hulp en bemiddeling bij de financiën. Lees meer over individuele begeleiding >