Dagbesteding

Passende dagbesteding, nuttig bezig zijn in een prettige omgeving

Sommige mensen vinden het lastig hun dag te vullen. Ze hebben bijvoorbeeld geen sociaal netwerk en/of baan als gevolg van ernstige en langdurende psychische problemen. Yulius biedt deze mensen dagbesteding. Wij geloven dat ieder mens, met of zonder beperkingen, kwaliteiten heeft. Vanuit deze kwaliteiten wordt gewerkt aan het vergroten of behoud van de zelfredzaamheid, waardoor de burger in staat wordt gesteld deel uit te maken van de maatschappij. Wij helpen de cliënten hier graag bij. Yulius heeft diverse groepsactiviteiten. Ontmoeting en contact staan hierbij centraal.

Vanuit onze inlooplocaties worden diverse groepsactiviteiten aangeboden. Zo zijn er lunchprojecten, activiteiten-groepen op creatief gebied en activiteiten in het kader van gezondheid en sport. De groepsactiviteiten bestaan uit projecten op de inlooplocaties en externe locaties. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om mee te lopen met een klussendienst of te helpen in een (tweedehands-) kledingwinkel of een naaiatelier. Ook is het mogelijk te helpen op een boerderij. Daarnaast is er een keramiekatelier waar eigen creaties gemaakt kunnen worden. Al deze projecten zijn onder begeleiding zodat er altijd iemand is om een beroep op te doen.

Locaties

Dit zijn onze projectlocaties:

Beschikking

 Voor de groepsactiviteiten is een Wmo-beschikking (voorheen CIZ-indicatie) nodig. wel. Deze wordt afgegeven door het Wmo-loket van de gemeente waarin u woonachtig bent. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente. Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.

Informatie en aanmelden

Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden voor dagbesteding? Lees meer over hoe u dat doet. U bent altijd van harte welkom! Heeft u specifieke vragen over dagbesteding? Neem contact op met:

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Yulius Wmo-Zorgbemiddeling via 088 - 405 36 23 of wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl.  

Download de leaflet Dagbesteding (inclusief locatieoverzicht)
Download de leaflet Dagbesteding & Inloop (inclusief locatieoverzicht)