Terug

Speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Yulius biedt speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar. We doen dat op 11 onderwijslocaties, verspreid over de regio Zuid-Holland Zuid. 9 locaties voor leerlingen vanaf 12 jaar. De leerlingen ondervinden allemaal belemmeringen in het (reguliere) onderwijs als gevolg van hun psychiatrische problemen.

Op een aantal locaties verzorgen we onderwijs voor leerlingen die in behandeling zijn bij Yulius of een andere zorginstelling. In het kader van passend onderwijs voor alle leerlingen onderhouden wij nauwe contacten met scholen en samenwerkingsverbanden in de regio.

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar:

  • Dagbehandeling MFC – Onderwijs aan (zeer) moeilijk lerenden die in behandeling zijn bij Stichting Pameijer LVG.
  • Drechtster College – Uitstroomprofielen arbeid en vervolgonderwijs (vmbo-BB en -KB)
  • De Fjord – Uitstroomprofielen arbeid en vervolgonderwijs (vmbo- TL en MBO) voor leerlingen die in behandeling zijn bij Lucertis
  • De Gaard – Uitstroomprofiel vervolgonderwijs (vmbo-BB, - KB en –TL).
  • Discovery College – Uitstroomprofielen arbeid en vervolgonderwijs (vmbo-BB, - KB en –TL),
  • Heer Bokel College – Uitstroomprofiel vervolgonderwijs (havo)
  • Het Tij – Uitstroomprofiel vervolgonderwijs (vmbo-TL en havo)
  • Ilex College – Uitstroomprofiel vervolgonderwijs (vmbo-BB, - KB en –TL)
  • Lingewaal College – Uitstroomprofiel vervolgonderwijs (vmbo–TL en havo)