Individuele begeleiding

Zelfstandig wonen kan voor sommige mensen met psychiatrische beperkingen moeilijk zijn. De dagelijkse bezigheden regelen zoals de organisatie van de huishouding, persoonlijke verzorging, het onderhouden van sociale contacten en het regelen van financiën zijn niet voor iedereen gemakkelijke taken. Soms lukt het ook niet om hiervoor hulp vanuit de eigen omgeving te organiseren.

Yulius kan u deze ondersteuning bieden. Zo lang dit noodzakelijk is. Dit doen wij door het inzetten van deskundig personeel. Zij begeleiden u op het gebied van wonen, leren, werken, het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en hulp en bemiddeling bij de financiën. Dit heet individuele begeleiding en is bedoeld voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen die zelfstandig (gaan) wonen en daar ondersteuning en advies bij nodig hebben.

Op dit moment bieden wij individuele begeleiding aan in de regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Lingewaal en de Drechtsteden.

Begeleidingsplan

Individuele begeleiding helpt cliënten om (weer) zelfstandig te wonen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de begeleiding op het gebied van psychiatrie en/of psychosociale problemen waarbij continuïteit, structuur en voorspelbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Samen met u maken zij een ondersteuningsplan waarin uw doelen worden beschreven. Uw hulpvraag staat hierbij uiteraard centraal. Indien u dat prettig vindt zullen wij uw naasten bij uw ondersteuning betrekken.

De ondersteuningsuren zijn per cliënt verschillend en aangepast op de zorgvraag van de cliënt. De begeleiding vindt plaats tussen 08.00-20.00 uur.

Samenwerking met huisarts of behandelaar

Soms heeft u naast uw ondersteuningsvraag ook behoefte aan behandeling voor uw psychiatrische klachten. In dat geval zal uw begeleider met uw toestemming samenwerken met uw huisarts of behandelaar.

Zelfredzaamheid

Yulius wil dat cliënten naar tevredenheid wonen in hun eigen woonomgeving, dat zij psychisch stabiel blijven en zo veel als mogelijk zelfredzaam zijn waardoor de behoefte aan zorg en ondersteuning vermindert. Er wordt structureel toegewerkt naar het vergroten van het sociaal netwerk van de cliënt waardoor een deel van de zorg geboden kan worden vanuit dat netwerk.

Beschikking

Voor ambulante woonbegeleiding is een beschikking nodig. Deze wordt afgegeven vanuit de gemeente. Zij verrichten onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepalen welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente. Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of via telefoonnummer 0800-0087.

Aanmelden

Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden voor individuele begeleiding? Lees meer over hoe u dat doet.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Yulius kijkt u op yulius.nl. Heeft u inhoudelijke vragen over het Wmo-aanbod van Yulius? Neem dan contact op met Yulius Wmo-Zorgbemiddeling via 088 - 40 53 623 of wmo-zorgbemiddeling@yulius.nl.

Download de leaflet van individuele begeleiding