Terug

Organisatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording

Zorginstellingen - en dus ook Yulius - moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is met ingang van 2008 wettelijk verplicht voor alle zorginstellingen in Nederland. U treft het document aan op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op een speciale pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen vanaf verslagjaar 2000 tot en met heden raadplegen.

Yulius Onderwijs

Het jaarverlag 2016 van Yulius Onderwijs kunt u hier bekijken.