Terug

Wachttijden

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de verschillende onderdelen van Yulius. Wij maken hierin onderscheid tussen:
- basis-ggz
- specialistische ggz voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar)

Wilt u weten hoe snel er plaats is in een beschermde woonvorm, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat u wordt aangemeld (door bijvoorbeeld uw arts of wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heeft u een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heeft u een adviesgesprek bij Yulius.

Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op behandeling bij Yulius. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we onvoldoende budget hebben of als iemand beter elders behandeld kan worden.
Yulius heeft een contract met alle zorgverzekeraars en met de meeste gemeenten voor de zorg van 0 t/m 17 jaar gecontracteerd. Wilt u weten of we ook met uw gemeente afspraken hebben, neem dan contact op met de afdeling Aanmelding & Informatie 088 405 11 11.


Basis-ggz/Indigo ZHZ
(Geen wachttijd tot behandeling i.v.m. korte trajecten)

 

Aanmeld wachttijden

in weken

Kort, middel, intensief    
Regio Dordrecht   15 weken
Regio Gorinchem   6 weken
Regio Barendrecht   14 weken

Van een behandelwachttijd is geen sprake in de basis-ggz.


Specialistische ggz

(Kinderen - en Jeugd incl Adolescenten, Cliënten tot 21 jaar)

Aanmeld wachttijd

(in weken)

Behandel wachttijd

(in weken)

Poli algemene kinder - en jeugdpsychiatrie 

   
Regio Dordrecht (4 - 21 jaar) 8 weken 12 weken

Regio Gorinchem (4 - 21 jaar)

8 weken 12 weken
Regio Barendrecht (4 - 21 jaar) 9 weken 3 weken
Poli ADHD    

Regio Dordrecht

8 weken  12 weken

Regio Gorinchem

8 weken 12 weken
Poli Autisme    
Regio Dordrecht (4 - 18 jaar) 4 weken 4 weken

Regio Gorinchem (4 - 18 jaar)

20 weken 0 weken

Regio Barendrecht (4 - 18 jaar)

5 weken divers

FACT

   
Regio Dordrecht 8 weken 8 weken
Regio Barendrecht 5 weken 5 weken
Overige poliklinieken    

Baby- en peuterpolikliniek 0 - 4 jaar (regio Dordrecht)

4 weken 28 weken

Polikliniek Jonge Kind 4 - 8 jaar (regio Barendrecht)

15 weken 1 week

Polikliniek hechtingsproblematiek en trauma 

22 weken 5 weken

Polikliniek Zorg en Onderwijs

1 week 5 weken
Polikliniek Ticstoornissen 15 weken 0 weken
Polikliniek psychiatrie en LVB 28 weken 0 weken
Yulius Eerste Psychose (YEP 15-35 jaar) 1 week

1 week

Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.


1. De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De baby peuter poli (0-4 jaar) levert tevens de autismezorg voor de aller jongste kinderen.
2. Binnen deze onderdelen maken de context/systeem en de benodigde (bovenregionale)expertise het onderscheid in plaats van de diagnosegroep.

Laatste actualisatie: 5 april 2018