Terug

Wachttijden

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de verschillende onderdelen van Yulius. Wij maken hierin onderscheid tussen:
- basis-ggz
- specialistische ggz voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar)

Wilt u weten hoe snel er plaats is in een beschermde woonvorm, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat u wordt aangemeld (door bijvoorbeeld uw arts of wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heeft u een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heeft u een adviesgesprek bij Yulius.

Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op behandeling bij Yulius. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we onvoldoende budget hebben of als iemand beter elders behandeld kan worden.
Yulius heeft een contract met alle zorgverzekeraars en met de meeste gemeenten voor de zorg van 0 t/m 17 jaar gecontracteerd. Wilt u weten of we ook met uw gemeente afspraken hebben, neem dan contact op met de afdeling Aanmelding & Informatie 088 405 11 11.


Basis-ggz/Indigo ZHZ
(Geen wachttijd tot behandeling i.v.m. korte trajecten)

 

Aanmeld wachttijden

in weken

Kort, middel, intensief    
Regio Dordrecht   8 weken
Regio Gorinchem   84 weken
Regio Barendrecht   6 weken

Van een behandelwachttijd is geen sprake in de basis-ggz.


Wachttijd in weken Intakewachttijd  Bijzonderheden 
Poli algemeen    
Baby en peuter poli 10  
Dordrecht 10  
Gorinchem 10  
   
Poli ADHD 10  
Dordrecht 10  
Gorinchem 10  
   
Poli Autisme 10  
Barendrecht 10  
Dordrecht 10  
Gorinchem 10  
Volwassenen diagnostiek  10  
Volwassenen behandeling  10  
     
Poli overige  10  
Polikliniek hechtingsproblematiek  10  
Polikliniek Intensieve Zorg 10 verschilt per product
Polikliniek Jonge Kind 4-8 jaar 10  
Poli Zorg en Onderwijs 10  
Poliklinieken Ticstoornissen 10  
Polikliniek psychiatrie en LVB 10  
   
FACT Jeugd en Gezin 10  
Regio Barendrecht 10  
Regio Dordrecht 10  
   
Overig 10  
De Kreek Team Kliniek 10  
De Kreek deeltijd  A1 10  
De Kreek deeltijd A2 10  
De Kreek deeltijd C1 10  
de Kreek deeltijd Beo  10  
Fluitekruid 10  
Passaat 10  
Panter 10  
Saturnus  10  
Gezinsdagbehandeling Ambulant:KPL 206530 10  
Gezinskliniek Kompas 10  
Hobbits 10  
Horizon - Yulius Klinisch 10  
IHT jeugd 10 pilotfase 
Mississippi 10  
Mistral 10  
Eclips 10  
MFC Paladijn deeltijd  6-12 jaar 10  
     
MFC Paladijn deeltijd  12-18 jaar  10  
Phoenix 10  
Orion 10  
Verrekijker 10  
Steiger Kliniek 10  
Apollo 10  
ITAS 10  
Fundament beschermd wonen 10  
Fundament kliniek  Zuid  10  
Deeltijd autisme Fundament  groep A 10  
Deeltijd autisme Fundament  groep B 10  
Deeltijd autisme Fundament groep C 10  
Deeltijd autisme Fundament Heer Bokel 10  
     
Wachttijd tot intake is de wachttijd tot de voordeurintake  
Wachttijd tot behandeling is de wachttijd tot zorgafstemmingsgesprek  

Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.


1. De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De baby peuter poli (0-4 jaar) levert tevens de autismezorg voor de aller jongste kinderen.
2. Binnen deze onderdelen maken de context/systeem en de benodigde (bovenregionale)expertise het onderscheid in plaats van de diagnosegroep.

Laatste actualisatie: 12 juni 2018