Terug

Aanmelden

Kosten en vergoeding

  • Tot 18 jaar: alle kosten voor behandeling worden vergoed door de gemeente. Wij brengen de kosten voor de behandeling rechtstreeks in rekening bij uw gemeente. U ontvangt geen rekening.
  • Vanaf 18 jaar: alle kosten voor behandeling vallen onder de basisverzekering ziektekosten. Hou wel rekening met de kosten voor het eigen risico. De hoogte hiervan vindt u op uw polis. U ontvangt geen rekening van Yulius of Indigo ZHZ. Wij declareren de kosten bij uw zorgverzekeraar.

Bij langdurige opname in een kliniek

  • Als uw verblijf binnen de specialistische ggz langer nodig is dan 365 dagen, dan gaat uw zorg van de Zorgverzekeringswet over naar Langdurig verblijf gzz. Wij regelen hiervoor een indicatie bij uw zorgverzekeraar. Ook dan wordt de behandeling vergoed en is het eigen risico van toepassing is. Wij sturen een rekening naar uw zorgverzekeraar en u krijgt geen rekening van ons. De verzekeraar verrekent het eigen risico direct met u. Het moment waarop u start in de langdurige ggz is bepalend voor het jaar waarover uw eigen risico wordt berekend.
  • Heeft u een indicatie voor langdurig verblijf met behandeling (een ZZP-B = een zorgzwaartepakket met behandeling), dan valt de behandeling onder de Wet langdurende zorg (Wlz). Onze rekening gaat direct naar het zorgkantoor. U krijgt geen rekening van Yulius. U betaalt wel een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kijkt naar uw persoonlijke situatie, berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage.

Wmo-zorg

  • Uw gemeente betaalt Wmo-zorg (beschermd wonen, individuele begeleiding, dagbesteding). U krijgt geen rekening van Yulius. U betaalt wel een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kijkt naar uw persoonlijke situatie, berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage.