Terug

Rechten en plichten

Leveringsvoorwaarden ggz

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Yulius. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Yulius en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. Hier vindt u de algemene leveringsvoorwaarden ggz.