Poli Zorg en onderwijs

Vorige pagina

Yulius

Zorg en onderwijs

Op de poli Zorg en onderwijs helpen we kinderen en jongeren die vastlopen op school en complexe psychische problemen hebben. Door zorg en onderwijs te combineren, worden deze kinderen zoveel mogelijk in staat gesteld om succesvol naar school te gaan.

Combineren van zorg en onderwijs

Bij de poli Zorg en onderwijs werken zorgverleners die veel kennis hebben op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij bieden zorg aan leerlingen die dreigen vast te lopen in het onderwijs en bij wie eerdere hulp die vanuit Yulius is geboden, onvoldoende effect had. Dit gebeurt gewoon op school, tijdens de lesuren. Dat is handig, omdat deze leerlingen zich vaak niet lang kunnen concentreren tijdens een behandeling. We kunnen dan een half uurtje tussen de lessen door plannen. Ook kan er gemakkelijk met de docent overlegd worden over het effect van de behandeling.

Uniek aan de poli is de nauwe samenwerking tussen onderwijs en zorg. Eén van de speerpunten is het zeer snel in kunnen zetten van behandeling wanneer een leerling dreigt vast te lopen.

Aanmelden

Leerlingen kunnen op verschillende manieren worden aangemeld.

  • De school kan ouders adviseren om hun kind aan te melden voor de poli Zorg en onderwijs. Voor de aanmelding is een verwijzing nodig van de huisarts, de kinderarts, de medisch specialist, of het wijk- of jeugdteam in de gemeente waar de leerling woont. De school kan ouders/verzorgers helpen bij het aanmeldproces.
  • Daarnaast kan een leerling die al in zorg is bij Yulius, intern verwezen worden naar de poli wanneer hij of zij onderwijs volgt binnen een van de locaties van Yulius Onderwijs.

Informatie & contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een medewerker van de poli:

  • 088 40 50 600
  • info@yulius.nl (onder vermelding van Poli Zorg en Onderwijs)

Yulius

Vertelt!

Poli Zorg en Onderwijs

'Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen onderwijs en zorg'

Bram is 15 jaar en heeft de diagnose autisme. Sinds de brugklas gaat hij naar een cluster 4 school, het Tij. In de eerste en tweede klas gaat het…

Lees Bram's verhaal >