Terug

Organisatie

Missie

Onze missie - waar we voor staan

In 't kort
Yulius is een gewaardeerde expertiseorganisatie in de regio Zuid-Holland Zuid die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten (en cliëntsystemen) met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4 van het speciaal onderwijs).

Uitgebreid
Na de fusie hebben wij een nieuwe missie en visie vastgesteld die nauwkeurig weergeeft wat wij met Yulius willen beogen. Yulius profileert zich als een gewaardeerde expertiseorganisatie in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Drechtsteden die behandeling, onderwijs en arbeidstoeleiding biedt in iedere levensfase van cliënten (en cliëntsystemen) met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster IV onderwijs).

  1. Wij ontwikkelen, delen en bieden hoog gespecialiseerde psychiatrische behandeling, cluster IV onderwijs en ambulante schoolbegeleiding.
  2. Wij garanderen kwalitatief, goede zorg in iedere levensfase (levensloopzorg).
  3. Wij hebben een belangrijke taak in het opleiden van professionals: psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, GZ psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigspecialisten, verpleegkundigen, nurse practitioners en de masteropleiding voor leerkrachten.
  4. Wij leveren in samenwerking met de universiteit (Erasmus MC) een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling.
  5. Wij streven binnen bij onze cliëntsystemen (de cliënten en hun ouders,verzorgers en overige familieleden) naar een gezamenlijk aanbod van behandeling en onderwijs gericht op de ondersteuning en ontwikkeling naar maximale autonomie.
  6. Wij worden door medewerkers, cliënten, leerlingen en verwijzers gewaardeerd vanwege onze unieke en hoogwaardige kwaliteit en de wijze waarop wij met cliënten, leerlingen en medewerkers omgaan.