Terug

Organisatie

MVO en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en milieu

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Thuis, bij de huisarts, op een polikliniek, in een kliniek, op school, op het werk of in een beschermde woonomgeving. Daarbij betrekken we ook hun directe omgeving, zoals familie of vrienden. Hierbij zoeken we natuurlijk altijd naar een balans tussen beperkingen en mogelijkheden.

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Yulius is een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt. Wij maken bij elke bedrijfsbeslissing de afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Daarbij houden wij rekening met de stakeholdersbelangen. Dit zijn bijvoorbeeld cliënten, medewerkers, omwonenden van onze locaties, leveranciers en investeerders. En natuurlijk de 'maatschappij in algemene zin'.

Stapje verder

MVO gaat bij Yulius niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Wij gaan een stapje verder en streven naar winst voor mens, maatschappij en milieu. Dit is terug te zien in de activiteiten die Yulius uitvoert. Denk niet alleen aan onze geestelijke gezondheidszorg, maar ook aan de hulp die wij bieden op het gebied van speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding van cliënten en leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook biedt Yulius beroepsopleidingen en hebben wij zelfs een eigen opleidingsinstituut voor onder andere psychiaters, psychologen en verpleegkundigen. Verder bieden wij aan veel andere beroepsgroepen stageplaatsen. Hiervoor heeft Yulius een stagebureau. Ook werken wij graag samen met vrijwilligers.

Yulius beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek die binnen de ggz goed staat aangeschreven. Steeds meer collega-instellingen maken namelijk ook gebruik van deze bibliotheek. Tenslotte werkt Yulius samen met veel andere organisaties mee aan wetenschappelijk onderzoek. De Yulius Academie en de opleidingen spelen hierin een grote rol. Wij zijn er trots op dat onze medewerkers regelmatig over onderzoeksresultaten publiceren.

Milieu

Ook op het gebied van milieu is Yulius actief. Zo zijn wij aangesloten bij het milieuplatform zorgsector. Medio 2017 wil Yulius enkele locaties gecertificeerd hebben voor de Milieuthermometer Zorg niveau brons.

Meer informatie?

Vragen of opmerkingen op het gebied van MVO en Milieu? Neem dan contact met ons op via info@yulius.nl en zet in uw mail dat u contact wilt met André van der Velden. André is onze arbo en milieucoördinator en werkt op de afdeling Arbo, Facilitaire Veiligheid en Milieu.