Terug

Nieuws

Herstelondersteunende zorg

‘Herstellen doe jezelf’. Dit is een uitspraak die we in de geestelijke gezondheidszorg steeds vaker horen. We focussen op eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt en zoomen minder in op de (mogelijke) beperkingen.

Wat is Herstelondersteunende zorg?

Ieder mens herstelt anders. De manier waarop iemand herstelt is uniek en persoonlijk. Een eenvoudig antwoord op de vraag ‘Wat is herstelondersteunende zorg?’ is dan ook niet te geven. Ondersteunen bij herstel betekent veranderen in het kijken naar de cliënt. Begeleiding en zorg staan in dienst van het herstelproces en hebben tot doel de cliënt zoveel mogelijk zichzelf te helpen.

Hulpverleners en ervaringsdeskundigen kunnen cliënten ondersteunen met behandeling, rehabilitatie en therapie. De hulpverleners die bij de cliënt betrokken zijn proberen hem/haar te motiveren zelf te herstellen. Zij doen dit door aandacht te vestigen op wat de cliënt al kan en zijn/haar kennis in te laten zetten. We kijken dus veel minder naar wat iemand niet kan. Deze benadering zal de zelfstandigheid van de cliënt des te meer stimuleren.

Waarom is herstelondersteunende zorg?

Herstelondersteuning is niet zomaar een mooie term. Het gaat om een andere manier van kijken naar de cliënt en het proces dat hij/zij doormaakt. Wanneer iemand is belast met een psychische aandoening wordt vaak gezegd: ‘Wij zullen je wel helpen’, ‘Je bent ernstig ziek’, ‘Slik trouw je medicatie en vermijd stress’.

Met dit soort denkwijzes, dit soort uitspraken, zijn veel cliënten niet geholpen. Hoe kan iemand van een toekomst dromen nadat wij de regie volledig overnemen? Of alles al volledig invullen voor de cliënt?

Bij Yulius doen we het graag anders. Wij hebben herstelondersteunende zorg hoog in het vaandel staan. Dit type zorg is ontstaan vanuit het cliëntperspectief. Jaren geleden was herstelondersteunende zorg een reactie tegen de ggz-wereld waarin cliënten worden gezien als hulpbehoevende, ernstig zieke mensen die geen regie over hun eigen leven kunnen voeren. Mensen die weinig perspectief hebben. Inmiddels is herstelondersteunende zorg prominent verweven in onze werkwijze. De inzet van ervaringsdeskundigen heeft daar een grote rol in.

Lees meer over herstelondersteunende zorg in de leaflet.