Terug

Nieuws

Kliniek De Steiger van Yulius viert 20-jarig bestaan

Al 20 jaar de grootste klinische voorziening in de regio voor jongeren met autisme.

Op woensdag 1 augustus 2018 bestaat kliniek De Steiger van Yulius 20 jaar. In 1998 opende ze haar deuren voor adolescenten en jongvolwassenen (14 – 21 jaar) met een autismespectrumstoornis. Nu, 20 jaar later, is De Steiger nog steeds de grootse klinische voorziening voor jongeren (12 – 21 jaar) met autisme in de regio. Erwin Ramadhin, teamleider op de Steiger, vertelt met trots over de afgelopen 20 jaar en blikt vooruit.

Start De Steiger

“In 1998 zijn we hier op deze locatie (Amazone 7) in Dordrecht gestart met De Steiger (voorheen onderdeel van De Grote Rivieren). Bij de start van de autismeafdeling hebben we samengewerkt met het Leo Kannerhuis. Zij gingen ons voor in het oosten van het land en hebben meegedacht met het samenstellen van onze eerste behandelprogramma’s”, vertelt Erwin, die zelf al 32 jaar bij Yulius werkt. De Steiger richt zich al vanaf haar begin op adolescenten met een autismespectrumstoornis. “De kliniek behandelt jongeren met een autismespectrumstoornis die op meerdere gebieden in hun leven vastlopen. De klinische behandeling kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak,  waarbij een autismevriendelijk en therapeutisch milieu wordt geboden. Sociotherapie is  een belangrijk onderdeel van de  klinische behandeling, naast psychotherapie, systeemtherapie, farmacotherapie, vaktherapie en  trainingen op het gebied van sociale- en communicatieve vaardigheden. Onderwijs , arbeids- en vrijetijdstrainingen zijn vanzelfsprekend  ook onderdeel van het behandelaanbod.” Naast de kliniek bleek behoefte te zijn aan ambulant aanbod. Daarom werd er een polikliniek en een deeltijdbehandeling gestart. In de praktijk blijkt dat sommige jongeren/(jong)volwassenen na hun opname in de kliniek niet terug naar huis kunnen, voor hen is toen de beschermde  woonvorm BW Oostpolder in Papendrecht geopend. Inmiddels kunnen jongeren ook terecht op BW Het Fundament in Barendrecht.

Autismezorg onder één dak

“Een kliniek, een poli (0-100 jaar), een deeltijdbehandeling en begeleid wonen; Yulius biedt het hele pakket op het gebied van autismezorg. Na de fusie met het RMPI in 2009 werd het aanbod nog completer en ruimer. Niet alleen de doelgroep verbreedde zich (het RMPI was gespecialiseerd in de behandeling van kinderen), ook de kernregio werd groter. Yulius  Autisme had en hield  de  landelijke functie op het gebied van autismezorg. De Steiger staat aan de basis van deze ontwikkelingen.

Expert in de regio

De autismezorg van Yulius is TOPGGz-erkend. “Dit betekent dat wij in Nederland expert zijn op het gebied van autismespectrumstoornissen. Via het Autisme Expertisecentrum wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en kennis verworven. Deze kennis dragen we onder andere  uit binnen verschillende samenwerkingsverbanden zoals de Academische Werkplaats Autisme en het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid, maar ook  bij andere externe organisaties.” 

De toekomst

“Klinische zorg voor jongeren met autisme blijft altijd nodig. De combinatie die we nu hebben met de kliniek, de deeltijdbehandeling, de polikliniek en de BW’s zorgt ervoor dat we gemakkelijk kunnen op- en afschalen. In dit kader werken we uiteraard ook samen met andere ketenpartners. Dit is uniek en past bij de vraag van het zorglandschap. Ook blijven we ons inhoudelijk doorontwikkelen. Zo zijn we erg enthousiast over de PEERS-training, een groepstraining voor jongeren van 12 t/m 18 jaar met een autismespectrumstoornis die geïnteresseerd zijn in de manier waarop je vrienden maakt en vriendschappen onderhoudt.” En verder neemt de vraag ontzettend toe voor de behandeling van kinderen met autisme en voedingsproblemen. Erwin vertelt trots verder: het team van De Steiger bestaat uit betrokken en bevlogen medewerkers met veel kennis over autisme. Sommige van onze medewerkers werken al vanaf het begin bij De Steiger. De doelgroep vraagt om structuur, duidelijkheid en een op het individu afgestemde benadering;  dit biedt het team. Ik ben erg trots op wat we met elkaar hebben neergezet de afgelopen 20 jaar.