Terug

Werken en leren bij Yulius

Opleidingen

Yulius investeert veel in opleiding en onderzoek. We hechten veel waarde aan de erkenning van onze A-opleiding, de opleiding voor artsen die psychiater willen worden en aan onze erkende opleidingen tot kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, medewerker maatschappelijke zorg, psychotherapeut, verpleegkundig specialist en nurse practitioner. Per jaar vinden meer dan honderd toekomstig verpleegkundigen, agogen en leerkrachten een stageplaats binnen onze organisatie. In het kader van deskundigheidsbevordering bieden we onze medewerkers een uitgebreid aanbod in bij- en nascholingstrajecten.

Secretariaat Opleidingen

  • 088 405 45 50

Opleiding & Ontwikkeling

Yulius Opleiding & Ontwikkeling is het kenniscentrum (CRKBO-geregistreerd) voor cursussen en trainingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wij organiseren en faciliteren cursussen en trainingen voor professionals in de ggz. Ook kunnen wij worden benaderd voor individuele en teambegeleiding. Voor de ontwikkeling van ons aanbod werken wij samen met experts uit de praktijk. Heeft u vragen of behoefte aan een oriënterend gesprek? Wij helpen u graag!