Ondersteuning bij de huisarts

Praktijkondersteuner ggz (POH-ggz): vaak de eerste stap

Uw huisarts kan na een eerste consult met u, besluiten om u door te verwijzen naar de Praktijkondersteuner (POH) ggz. Deze heeft meer tijd om een goed gesprek met u te hebben. Door de kennis en ervaring met psychische klachten kan de praktijkondersteuner goed bepalen wat de klachten precies zijn en wat het vervolgtraject wordt. Soms is het mogelijk dat de POH u verder behandelt. Is dat niet mogelijk, dan kan u worden doorverwezen naar een andere hulpverlener zoals een psycholoog of een maatschappelijk werker. Dit alles gaat altijd in goed overleg met de huisarts.

De praktijkondersteuners van Yulius (Indigo ZHZ) werken in huisartsenpraktijken verspreid over onze regio. Informeer hiernaar bij uw huisarts.