Terug

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Ondersteuning voor familieleden & naastbetrokkenen

Wanneer iemand last heeft van psychische klachten of cognitieve problemen is dat niet alleen van grote invloed op diens eigen leven. Ook de gevolgen voor het leven van de partner, ouders, kinderen of anderen in de directe omgeving zijn vaak groot. Sommige mensen maken zich zorgen en voelen zich verdrietig. Anderen voelen vooral boosheid en onmacht, omdat ze weinig invloed lijken te hebben op de situatie. Tegelijkertijd kan het betekenen dat er een extra beroep op u wordt gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van het huishouden, zorg, opvoeding en financiën. Dit alles kan zwaar zijn en allerlei spanningen met zich meebrengen. De relatie met uw familielid kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld door een verschil van mening over wat de beste aanpak is of wat uw familielid zelf kan en wil.

Soms heeft u als familielid of naastbetrokkene zelf steun nodig. Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon of de familieadviseur.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt u niet alleen een luisterend oor, maar ook deskundige informatie en advies. De familievertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. De familievertrouwenspersoon heeft een goede kennis van psychiatrische ziekten en behandeling en het familiebeleid van Stichting Yulius. Hij heeft vrije toegang tot onze hulpverleners, behandelaars en managers. Daarnaast geeft de familievertrouwenspersoon u advies als u het niet eens bent met de behandeling,  bemiddelt bij conflicten met de hulpverlener, behandelaar of instelling en ondersteunt u bij het indienen van een eventuele klacht. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van de Landelijke stiching familievertrouwenspersonen. De familievertrouwenspersoon van Yulius is Wim van Lierop, telefonisch bereikbaar op 06 55 45 94 49 of mail naar w.vanlierop@lsfvp.nl.  

Familieadviseur

Familieleden en naastbetrokkenen van volwassenen die bij Yulius in behandeling zijn kunnen ook een beroep doen op een gesprek met een familieadviseur van de behandellocatie. Tijdens deze gesprekken staat u centraal. Zo wordt er nagegaan wat uw situatie is, welke ervaringen u heeft en welke belasting u ervaart. Na afloop van de gesprekken krijgt u een persoonlijk advies en informatie over mogelijke vormen van ondersteuning. Lees hierover meer in deze folder.

Heeft u vragen? Of wilt u direct contact met onze familieadviseur? Download hier de contactgegevens.

Ook kunt u terecht bij de landelijke Familieorganisaties.

U hoeft niet te betalen voor de diensten van de familievertrouwenspersoon of de familieadviseur. Wat u vertelt, is en blijft vertrouwelijk. Hij/zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan de cliënt of de hulpverlener.