Terug

Werken bij Yulius

Ons Werkveld

Steeds meer mensen hebben psychische problemen. Bijna een kwart van de Nederlanders komt tijdens zijn of haar leven in aanraking met geestelijke gezondheidszorg. Het merendeel is binnen zes maanden weer uitbehandeld. Een klein gedeelte heeft gemiddeld twee jaar hulp nodig. Een heel klein percentage heeft blijvend zorg nodig.

Zorg op maat

Mensen met psychische problemen, van jong tot oud, ervaren lichte of zware klachten. Deze kunnen kort- of langdurig aanhouden en de oorzaak van de klachten kan verschillend zijn. Soms zijn de klachten zo erg dat er hulp nodig is. Wij bieden deze professionele hulp.

In elke levensfase

Samen met de client bespreken we de zorg die we hen kunnen bieden. Als het nodig of wenselijk is, betrekken we familieleden hierbij. We proberen rekening te houden met hun voorkeuren, verwachtingen, mogelijkheden, maar ook met hun culturele achtergrond en eventuele geloofsovertuiging. We hebben niet alleen nadrukkelijk aandacht voor de psychische klachten en hulpvraag, maar vooral ook voor de leefomgeving en de levensfase waarin de client zich bevindt.

Wie zijn wij

Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling met 1.900 medewerkers en 60 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 10.000 cliënten. Zeker 95 procent daarvan krijgt ambulante hulp op een polikliniek of thuis. Een klein percentage is voor een korte tijd opgenomen op een behandelafdeling of verblijft langer in een begeleid wonenlocatie.

Speciaal onderwijs

Op eigen speciaal onderwijslocaties begeleidt Yulius meer dan 1.200 leerlingen met psychische- en/of gedragsstoornissen. Yulius geeft ook advies aan het regulier onderwijs over de begeleiding van kinderen met vergelijkbare problematiek.

Innovatief

Yulius is een innovatieve organisatie die met nieuwe initiatieven op de zorgvraag van cliënten inspeelt. Zo is er het wetenschappelijk onderzoekscentrum Yulius Academie en het Yulius Autisme Expertisecentrum. Ook zijn er specialisten Levensbeschouwelijke Zorg. Al deze initiatieven hebben tot doel de behandeling van cliënten en leerlingen – en daardoor hun kwaliteit van leven – steeds verder te verbeteren.

Zorg op maat

Yulius biedt zorg op maat. Een psychische stoornis bij iemand van 25 is immers anders dan bij een 75-jarige. Vanuit de gedachte van ‘levensloopzorg’ of ‘levensfasezorg’ biedt Yulius hulp in alle levensfasen en omstandigheden. Of je nu kind, ouder of grootouder bent, student, medewerker of eigen baas. Bij Yulius kun je altijd terecht.