Terug

Spoed & Crisis

PIT

Psychiatrische Intensieve verpleegkundige thuiszorg (PIT)

Deze zorg is bedoeld voor mensen die al langere tijd psychische problemen hebben. Cliënten die gebruik maken van PIT, zijn poliklinisch in behandeling (zij komen hiervoor naar één van onze poliklinieken), en krijgen daarnaast extra ondersteuning thuis. Als u hier voor in aanmerking komt, komt een verpleegkundige regelmatig bij u thuis om steun en begeleiding te geven en overlegt samen met u over de beste aanpak.