Terug

Specialistische ggz

Polikliniek

Individuele en groepsbehandeling op de poli

De poli Volwassenen biedt specialistische behandeling aan mensen vanaf 21 jaar bij wie sprake is van ernstige psychiatrische problemen.

Aanbod

De poli Volwassenen biedt verschillende zorgprogramma’s. Deze zorgprogramma’s zijn gebaseerd op behandelmethoden waarvan de werking is onderbouwd en aangetoond.

Binnen de poli Volwassenen kunt u behandeld worden vanuit de volgende zorgprogramma’s:

  • Angst & Stemming
  • Depressie
  • Bipolaire stoornis & ADHD
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Neuro Cognitief Somatisch

Zorgtraject

U heeft als eerste een intakegesprek op de polikliniek. U kunt het intakegesprek voorbereiden door na te gaan welke klachten u heeft en te bedenken welke resultaten u wilt bereiken. Tijdens het intakegesprek bespreekt u uw klachten en vindt onderzoek plaats om de diagnose vast te stellen. Hoe het onderzoek eruit zit, is afhankelijk van uw klachten. Meestal is één gesprek voldoende, soms is er aanvullend onderzoek nodig. In sommige gevallen kan een psychologische test nodig zijn. Aan het einde van het intakegesprek kijken we of we u kunnen helpen en stellen we de behandelvraag en het behandelvoorstel vast. De behandeling vindt vervolgens plaats in een passend zorgprogramma. Mocht na de intake blijken dat uw problemen goed binnen de basis-ggz of door de praktijkondersteuner (POH) bij de huisarts kunnen worden behandeld, regelen wij in overleg met u de verwijzing naar de basis-ggz of POH. Indien wij voor uw problemen geen passend hulpaanbod hebben en uw problemen beter door een andere organisatie kunnen worden behandeld, dan zullen wij met uw huisarts overleggen over de verdere stappen.

De eerste stap in de behandeling is het opstellen van een persoonlijk behandelplan dat op uw vraag is afgestemd. Dit is een individueel plan waarin een combinatie kan worden gemaakt van individuele behandeling en groepsbehandeling. In uw behandeling maken we vaak gebruik van psycho-educatie (uitleg over uw klachten), medicatie en therapie door gesprekken, cursussen en/of trainingen. Steeds vaker is het mogelijk met behulp van e-Health een deel van uw behandeling op een voor u passend tijdstip vanachter uw computer te volgen.  

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor hulp bij de poli Volwassenen, heeft u een verwijzing nodig van uw  huisarts of een medisch specialist. Als u door één van hen bent aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.