Terug

Behandeltraject volwassenen

ROM

Wat zijn effectmetingen ?

Elke cliënt die via Yulius een vorm van behandeling of begeleiding krijgt, neemt deel aan de Effectmetingen. De Effectmetingen ondersteunen de behandelaar bij het opstellen van het behandelplan en het volgen van tussentijdse resultaten. Het doel van de Effectmetingen is om gedurende de behandeling van een cliënt informatie te verzamelen om daarmee de individuele behandeling en het behandelbeleid te verbeteren.

De vragenlijsten

De effecten van de behandeling meten we door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten hebben betrekking op de behandeldoelstellingen zodat de cliënt gevolgd kan worden tijdens de behandeling. We meten op drie momenten: voor de start van de behandeling, tussentijds en bij ontslag.
Tijdens deze meetmomenten verzamelen we informatie bij de cliënt zelf, bij de ouders/verzorgers, de persoonlijk begeleider en eventueel de leerkracht. De resultaten van de effectmetingen worden direct teruggekoppeld naar de cliënten/systeem en de behandelaars.

Resultaten effectmetingen

Daarnaast gebruikt Yulius de gegevens vanuit de effectmetingen voor het ontwikkelen van bestaand behandelbeleid en het ontwikkelen van nieuwe behandelmodules / beleid. Met de resultaten van de Effectmetingen heeft Yulius zicht op gegevens als: welke groep cliënten heeft profijt van een bepaalde behandeling en welke groep niet.

Daarbij vindt Yulius het belangrijk om aan te tonen dat de door haar ingezette behandelingen werken. De financiële druk op de gezondheidszorg wordt met de dag groter en zorgaanbieders zoals Yulius moeten aantonen dat de behandelingen een goede investering zijn. Het meten van behandeleffecten is een goed instrument om kwaliteit en effectiviteit van onze zorg te onderbouwen.

Tot slot kan Yulius de resultaten uit de effectmetingen gebruiken voor algemeen wetenschappelijk onderzoek.