Terug

Voor huisartsen, wijkteams en andere verwijzers

Spoed en crisis

Regio Zuid-Holland Zuid
Woont betreffende persoon in deze regio, bel dan 24/7 de crisisdienst van Yulius

Regio Rijnmond

Woont betreffende persoon in deze regio, bel dan 24/7 de crisisdienst van Parnassia

Opnamemogelijkheden

Yulius heeft een opnameplicht indien onvrijwillige opname is geïndiceerd, bijvoorbeeld in het kader van de wet Bopz. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn, dan regelen wij elders (gast)plaatsing.
Vrijwillige opname is ook mogelijk indien er ruimte is. Er geldt dan echter geen opname- of plaatsingsplicht.