Beeldende therapie 2e of 4e jaars, Adolescenten deeltijd en vaktherapie, 0921KRE-BTE

Organisatie                  :  Yulius (aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                        :  Adolescenten deeltijd en vaktherapie (de Kreek)
Standplaats                 :  Overkampweg 135, 3318 AR  Dordrecht
Vacant per                   :  september 2021
Vacaturenummer     :  0921KRE-BTE

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

De Kreek kliniek bestaat uit 2 klinische afdelingen, een gesloten afdeling, een open afdeling en een afdeling deeltijd/ambulant.

De Kreek Kliniek is voor jongeren van 12 tot 21 jaar waarvoor ambulante of deeltijdbehandeling niet toereikend is. De Kliniek behandelt en begeleidt kinderen en jongeren met psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek en hun ouders. De behandelduur varieert van enkele dagen tot maximaal 6 maanden, waarin diagnostiek, behandeling en crisisinterventie voorop staat.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de beeldende therapeut. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Het bieden van ritme, regelmaat en structuur staan centraal. Er wordt autonomie bevorderend, sturend en coachend begeleid waarin onverklaarbare lichamelijke klachten een speciaal aandachtsgebied is.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding beeldende therapie 2e of 4e jaars volgt, minimaal 20 jaar is en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen.

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft een gevoel voor verantwoordelijkheid, humor, betrokkenheid, inlevingsvermogen en komt afspraken na. Je staat stevig in je schoenen en je bezit een gepaste mate van zelfstandigheid.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.