Managementassistent 3e jaars, Secretariaat Indigo, 0222IND-MAN

Organisatie               : Yulius (Aandachtsgebied Wijkgerichte Zorg)
Afdeling                      : Secretariaat Indigo
Standplaats               : Hellingen 21, 3311 GZ Dordrecht
Vacant per                 : februari 2022
Vacaturenummer   : 0222IND-MAN

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Binnen de aandachtsgebied Wijkgerichte Zorg zijn dagelijks ruim 500 medewerkers actief in het bieden van hoogwaardige behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemenbeperking voor wie een zelfstandig bestaan (nog) niet is weggelegd.

Indigo verzorgt de generalistische basis-GGZ, dus is het eerste contact punt voor mensen die binnen komen in de psychiatrie.

Kern-

taken

Tijdens de stageperiode kun je kennismaken met alle voorkomende werkzaamheden op het secretariaat. De cliëntenadministratie is een belangrijk onderdeel van het werk. Zoals:

 • Inschrijven van cliënten
 • Zo nodig muteren van de cliëntgegevens
 • Verzorgen van de correspondentie naar cliënten, huisartsen en overigen
 • Verzorgen van de uitnodigingen voor afspraak met behandelaren
 • Uitschrijven van cliënten.
 • Overige werkzaamheden:
 • Onderhouden van telefonische contacten met cliënten en medewerkers
 • Aannemen van receptaanvragen
 • Scannen van ingekomen stukken in het EPD
 • Notuleren van werkoverlegsituaties
 • Verzorgen van de registratie van behandelaren
 • Daarnaast uitvoeren van alle voorkomende administratieve/secretariële werkzaamheden die hier niet specifiek beschreven worden.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding managementassistent volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen;

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, representatief en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
 • Max. file size: 256 MB.
 • Max. file size: 256 MB.