MMZ-SD 3e of 4e jaars, BW Foyer, 0921FOY-MMZ

Organisatie: Yulius (Divisie Wijkgerichte Zorg)
Afdeling: BW Foyer
Standplaats: Van den Broek-erf 258, 3315 SL Dordrecht
Vacant per: september 2021
Vacaturenummer: 0921FOY-MMZ

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

Binnen de aandachtsgebied Wijkgerichte zorg zijn dagelijks ruim 500 medewerkers actief in het bieden van hoogwaardige behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemen.

Locatie De Foyer is een woonvorm voor jongeren met psychische, sociale of maatschappelijke beperkingen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Zij worden door middel van de herstel benadering begeleidt naar een zo zelfstandig mogelijke manier van wonen en leven.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de begeleider. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Er wordt gewerkt vanuit de methodiek van herstel- en herstelondersteunende zorg. Men biedt een pedagogisch en sociotherapeutisch klimaat waarin men zich veilig voelt en er ruimte is om te groeien , te ontwikkelen en te oefenen. Er wordt behandeling en begeleiding geboden om zo de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Ook is er plaats voor diagnostiek en psycho-educatie.

Men is cliëntgericht, kijkt vanuit de cliënt wat de mogelijkheden zijn en bieden de jongeren dan een persoonsgebonden ontwikkelingstraject aan. Men luistert goed, houd rekening met de voorgeschiedenis van de jongeren en vooral respect en wederzijds vertrouwen zijn erg belangrijk.

Het doel is om zo veel mogelijk jongeren zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de maatschappij en binnen een zo gezond mogelijk steunend netwerk. Dit d.m.v. verkregen inzicht en aangeleerde vaardigheden

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding MMZ-SD 3e of 4e jaars volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen;

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.