PMT 4e jaars Windesheim of 3e jaars HAN, Adolescenten deeltijd en vaktherapie, 0921KRE-PMT

Organisatie                  :  Yulius (aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                        :  Adolescenten deeltijd en vaktherapie (de Kreek)
Standplaats                 :  Overkampweg 135, 3318 AR  Dordrecht
Vacant per                   :  september 2021
Vacaturenummer     :  0921KRE-PMT

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

De afdeling Adolescenten deeltijd en vaktherapie (de Kreek) bestaat uit meerdere deeltijdgroepen voor zowel structuur, crisis en inzicht gevende behandeling. Daarnaast worden er ook cliënten behandelt vanuit de ambulante zetten, FACT of IHT. Vanuit hier komen ze ook in aanmerking voor PMT.

Daarnaast verzorgen we trainingen aan verschillende groepen. Hierbij moet je denken aan sociale vaardigheidstraining of de stop denk doe methode.

De afdeling Adolescenten deeltijd en vaktherapie (de Kreek) is voor jongeren van 12 tot 21 jaar en behandelt en begeleidt kinderen en jongeren met psychiatrische of psychosociale problematiek en hun ouders. De behandelduur varieert en is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en zijn systeem.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de psychomotore therapeut. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

De behandeling wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Het bieden van ritme, regelmaat en structuur staan centraal. Er wordt autonomie bevorderend, sturend en coachend begeleid waarin onverklaarbare lichamelijke klachten een speciaal aandachtsgebied is.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student die de opleiding PMT 3e of 4e jaars volgt (afhankelijk van de opleiding), minimaal 20 jaar is en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen.

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel, heeft een gevoel voor verantwoordelijkheid, humor, betrokkenheid, inlevingsvermogen en komt afspraken na. Je staat stevig in je schoenen en je bezit een gepaste mate van zelfstandigheid.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 343 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 44 16 of 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.