Social Work 3e jaars, SO de Atlas, 0921ATL-SOW

Organisatie: Yulius Onderwijs
Afdeling: SO de Atlas
Standplaats: Wielingenstraat 103, 3313 EV Dordrecht
Vacant per: september 2021
Vacaturenummer: 0921ATL-SOW

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1.700 medewerkers in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

De Atlas

SO de Atlas biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Alle leerlingen hebben een gedrags- of psychiatrische beperkingen of een vermoeden hiervan en ondervinden hiervan hinder in hun leer- en ontwikkelingsproces. Deze beperkingen gaan vaak gepaard met leerproblemen. Dat zien we terug in hun didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze zijn daarom (nog) niet in staat om het onderwijsaanbod van het reguliere basisonderwijs of Speciaal Basisonderwijs te volgen. Alle leerlingen hebben een IQ van 55 of hoger. SO de Atlas biedt onderwijszorgarrangementen, waarbij elk kind optimale kansen krijgt: maatwerk voor iedere leerling.

 

Kern-

taken

Je biedt ondersteuning en begeleiding aan de individuele leerlingen en in groepsverband.

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep staat op de voorgrond. Ook het begeleiden van de groepen, en de groepsprocessen zijn een belangrijk onderdeel.

Yulius

zoekt

  • Je bent een zelfstandige stagiair(e) die de opleiding Social Work 3de jaar volgt en die uitgedaagd wil worden in zijn/haar eigen ontwikkeling en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen.
  • Je wil op een werkplek werken waar je aan persoonlijke leerdoelen kan werken en je bent leergierig, enthousiast, flexibel en je kan reflecteren op eigen handelen of wil dit verder uitbreiden.
  • Je kunt samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team.
  • Je hebt gevoel voor verantwoording en je bent cliëntgerichtheid, sta daarnaast stevig in je schoenen en kan en durf je grenzen te stellen.

Yulius

biedt

Stagiairs hebben een vaste werkbegeleider en er volgen individuele coachgesprekken tijdens de stage. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te kijken bij andere groepen en disciplines. Stagiaires ontvangen een stagevergoeding van € 343,- per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Daarnaast worden de kosten van de verplichte VOG ook vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Solliciteren?

Je kan solliciteren via de knop “Solliciteer direct” onder vermelding van het vacaturenummer.

 

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.