Stage WO Psycholoog met bij voorkeur een affiniteit met neuropsychologie

Organisatie: Yulius Zorg
Afdeling: Ouderen en Neuropsychiatrie (O&N)
Standplaats: Hellingen Dordrecht
Vacant per: februari 2022
Vacaturenummer: 0222HEL-PSYON

Yulius

organisatie

Yulius Zorg

Bijna één op de vier Nederlanders krijgt te maken met psychische problemen. Sommigen leren hier zelf mee om te gaan, anderen hebben ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig. Yulius helpt graag. Thuis, bij de huisarts, op een polikliniek, in een kliniek of in een beschermde woonomgeving. De hulpvraag en het eventuele behandeltraject zijn voor iedereen verschillend.

Waar kom je te werken?

Je stage zal op twee plekken uitgevoerd worden en biedt je de kans om praktijk en onderzoeksstage te combineren.

Het grootste deel van je stage-uren werk je in het team Ouderen en Neuropsychiatrie (O&N) in Dordrecht (locatie Hellingen). Binnen dit multidisciplinaire team van Klinisch neuropsychologen, basispsychologen, ambulant psychiatrische verpleegkundigen en een psychiater vindt neuropsychologisch onderzoek,  behandeling en begeleiding plaats bij jongvolwassenen en ouderen met neurocognitieve problemen. Tijdens je stage leer je neuropsychologisch onderzoek afnemen, scoren, interpreteren en beschrijven in een psychologisch verslag. Je neemt deel aan het multidisciplinair teamoverleg en patiëntbesprekingen. Er zal ook gelegenheid zijn om mee te kijken bij intakegesprekken, anamnesegesprekken, adviesgesprekken en behandeling. Hierop ligt echter niet de nadruk. In overleg met de jou wordt bekeken wat er op dat moment mogelijk is binnen de afdeling waar je  gaat werken.

Een kleiner deel van je uren help je mee bij de data-verzameling voor een pilotonderzoek die op de locatie in Gorinchem (Touwbaan) in 2022 plaatsvindt. Het onderwerp van het onderzoek is hoe Yulius sneller mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), zwakbegaafdheid of andere neurocognitieve stoornissen op kan sporen binnen het intakeproces. Hiervoor wordt binnen het intakeproces d.m.v. korte vragenlijsten gescreend op de aanwezigheid van neurocognitieve stoornissen. Binnen dit proces werk je samen met de pilotleider om de data te verzamelen en in te voeren. Wanneer je een combinatie tussen praktijk- en onderzoeksstage wil maken, dan bieden de data van de pilot jou een kans om hier je masterscriptie over te schrijven.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de psycholoog. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

In overleg kunnen ook de mogelijkheden bekeken worden om onder begeleiding ervaring op te doen met de behandeling van enkelvoudige problematiek.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en leergierige student(e) die de universitaire opleiding (Neuro)psychologie volgt en graag met een neuropsychologische bril de klinische praktijk van de sggz wil ontdekken.

Onze voorkeur gaat uit naar een leergierige, flexibele student(e),  die een gevoel voor verantwoording heeft, nauwgezet kan weken en die afspraken nakomt.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. De omvang en duur van de stage wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van je universiteit. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed. De basisaantekening voor psychodiagnostiek (BAPD)  kan behaald worden.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.  E-mail: stagebureau@yulius.nl ; Telefoonnummer: 06 4336368

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.