WO master orthopedagogiek/ WO psychologie, Poli Intensief Rijnmond, 0922-PIR

Organisatie                        :   Yulius (aandachtsgebied KJPA)
Afdeling                              :   Poli Intensief Rijnmond
Standplaats                       :   Boerhaavelaan 2, te Barendrecht
Vacant per                         :   september 2022
Vacaturenummer           :  0922-PIR

Yulius

organisatie

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs).

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Yulius Onderwijs

Yulius Onderwijs is een onderwijsinstelling op neutrale grondslag: leerlingen met verschillende levensovertuigingen en met verschillende sociale, culturele en etnische achtergronden zijn welkom bij ons. Wij leren hen om te gaan met de verschillen, samen te werken en rekening te houden met elkaar. Binnen ons onderwijs gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar wij houden ook rekening met hun beperkingen. Onder het motto “individueel waar nodig en groepsgewijs waar het kan” passen we het onderwijs aan de specifieke behoefte en problematiek van de leerling aan. Ons uiteindelijke doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de best passende onderwijs- en/of arbeidsplaats.

Waar kom je te werken?

De Poli Intensief Rijnmond is er voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar (met een uitloop tot 21 jaar) die thuis, op school en/of in hun sociale omgeving problemen ondervinden als gevolg van psychiatrische problematiek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aandachts –en concentratieproblemen (ADHD), gedragsproblemen (ODD en CD), angst –of stemmingsproblemen, autisme of (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek. Er kan ook sprake zijn van een combinatie.

De Poli Intensieve Zorg biedt diagnostiek en behandeling voor deze kinderen en jongeren en hun gezinnen. Ook werkt de Poli Intensieve Zorg nauw samen met andere afdelingen zoals FACT en de afdelingen voor deeltijd behandeling en klinische behandeling.

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de master orthopedagogiek en of psychologie. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend.

Bij een stage binnen de Poli Intensief Rijnmond ligt de nadruk op het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek en de verslaglegging hiervan en het bijwonen van intakegesprekken en adviesgesprekken. Het behalen van een diagnostiek aantekening is hierbij mogelijk. BAPD beoordeling dient te doen door de begeleider van de universiteit.

In overleg kunnen ook de mogelijkheden bekeken worden om onder begeleiding ervaring op te doen met de behandeling van enkelvoudige problematiek.

Yulius

zoekt

Wij zoeken een student(e) die de master psychologie (richting onderwijs –en ontwikkelingspsychologie of neuropsychologie) of de master orthopedagogiek volgt en die voor een vastgestelde periode moet stagelopen.

Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 350 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 36 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau.
E-mail: stagebureau@yulius.nl
Telefoonnummer: 06 43363684

Direct

solliciteren

Je kunt hier solliciteren door het formulier in te vullen en je sollicitatiebrief en CV toe te voegen.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.