WO Bachelor pedagogische wetenschappen/ Master orthopedagogiek - 0923LIC-ORT

Organisatie : Yulius Onderwijs
Afdeling : Lingewaal College
Standplaats : Merwedekanaal 8A, 4206 BC Gorinchem
Vacant per : september 2023
Vacaturenummer : 0923LIC-ORT

Yulius

organisatie

Over Yulius

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4- onderwijs). 

Yulius beschikt over ongeveer 60 locaties in Dordrecht en omgeving. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties, klinieken, werkplaatsen en begeleid wonen locaties. Bij de organisatie werken in totaal ruim 1.700 medewerkers in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten in de zorg behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

Waar kom je te werken? 

Het Lingewaal College is een VSO-locatie gelegen in Gorinchem. Het Lingewaal College biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op de niveaus VMBO-K, VMBO-TL en HAVO. De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van (het vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Door de inzet van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kort PBS) creëren wij een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat, waarin alle leerlingen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig aangepakt kunnen worden. We zien de school als een sociale gemeenschap, waarin leerlingen, ouders, ketenpartners en het schoolteam dezelfde taal spreken. In  samenwerking met leerlingen, ouders en ketenpartners maken we  duidelijke afspraken hoe we met elkaar om willen gaan. Dit maakt dat onze locatie transparant, duidelijk, betrouwbaar en veilig is voor iedereen. 

Kern-

taken

In de stage ligt de nadruk op doelen en competenties gericht op de kerntaken van de opleiding. De stagehandleiding van de opleiding is hierin leidend. Tevens staat het kennismaken en leren omgaan met de doelgroep op de voorgrond. Ook het begeleiden van individuele leerlingen en groepen en het volgen van de groepsprocessen zijn een belangrijk onderdeel van de stage. Je werkt samen met de orthopedagogen die werkzaam zijn op het Lingewaal College en kunt meewerken aan de aanname en intakeprocedure, CvB-vergaderingen en multidisciplinaire overleggen.
Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn tot het behalen van een BAPD, echter kunnen hier voorafgaand aan de stage geen garanties over gegeven worden.

Yulius

zoekt

  • Wij zoeken een student die bij voorkeur een WO Masteropleiding Orthopedagogiek volgt, maar de vacature staat ook open voor Bachelor studenten Pedagogische Wetenschappen;
  • Daarnaast is de student leergierig, enthousiast, flexibel en heeft een gevoel voor verantwoording en komt afspraken na. 
  • Bij voorkeur start je in augustus/september 2023 en loop je het gehele schooljaar stage. Andere stageperiodes zijn bespreekbaar.

Yulius

biedt

Een leuke, leerzame stageplaats in een enthousiast team. Begeleiding ontvang je van je werkbegeleiders, zij coachen jou op de werkvloer. Stagiaires van Yulius ontvangen een stagevergoeding van € 364 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Indien je minder dan 40 uur per week stage loopt, wordt dit bedrag naar rato verrekend. Tevens worden de kosten van de verplichte VOG vergoed.

Meer

informatie

Wil je meer weten?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het stagebureau, e-mail: stagebureau@yulius.nl of telefoonnummer: 06 43 36 36 84.

 

Direct

solliciteren

Je kan solliciteren via de knop “Solliciteer direct” onder vermelding van het vacaturenummer.

Bij voldoende aanmeldingen kan de vacature eerder van de website worden afgehaald.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

    Naar welk aandachtsgebied gaat jouw voorkeur uit?
  • Max. file size: 256 MB.
  • Max. file size: 256 MB.