'Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen onderwijs en zorg'

Poli

Zorg en Onderwijs

Bram is 15 jaar en heeft de diagnose autisme. Sinds de brugklas gaat hij naar een cluster 4 school, het Tij. In de eerste en tweede klas gaat het redelijk goed. Hij heeft een paar vrienden en hij valt wat betreft gedrag niet heel erg op. In de derde klas merken de docenten dat Bram steeds storender aanwezig is in de klas. Hij wordt meerdere malen per dag de klas uitgestuurd en gaat voortdurend met docenten in discussie. Ook is Bram brutaal en heeft hij geen oog voor gezag. Het loopt de spuigaten uit. Niet alleen de docenten hebben last van zijn gedrag, ook zijn schoolresultaten lijden eronder. De docenten kloppen aan bij de orthopedagoog van de school. Na een aantal gesprekken en anoniem vooroverleg met de Poli Zorg en onderwijs adviseert zij de ouders en de leerling om de poli in te schakelen.

De casus van Bram is één van de tientallen complexe casussen die binnen de huidige onderwijssetting aan de orde van de dag is. Experts van zorg en onderwijs hebben hier naar gekeken en geconcludeerd dat in veel gevallen vroegtijdige zorginterventie óp de school een zeer positieve invloed kan hebben op de studievoortgang van de leerling.Daarom startten Yulius GGZ en Yulius Onderwijs een jaar geleden de Poli Zorg en onderwijs. Met als doel; het vergroten van het aantal leerlingen dat hun opleiding succesvol doorloopt, een sluitend aanbod aan interventies voor alle leerlingen en minder escalaties, schorsingen en thuiszitters. “Het voordeel van de poli op school is dat we snel in kunnen grijpen. De school kan de leerling en ouders iets extra’s bieden, dat is toch een prettig idee”, geeft Lonneke aan. Vol enthousiasme werd er afgelopen jaar een team samengesteld met daarin verschillende specialismen; een psychiater, GZ-psycholoog, psychomotorische therapeut, ouderbegeleider en psycholoog.

Op locatie

Drie scholen van Yulius; de Atlas, het Drechtster College en het Tij, kregen de poli ‘in huis’. Oftewel de kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben kunnen dit gewoon krijgen binnen hun eigen onderwijslocatie. “De poli heeft een eigen plek op elke school. Leerlingen hoeven voor eventuele behandeling niet naar een andere locatie van Yulius te gaan. Dat scheelt hen en hun ouders veel tijd. Bovendien hebben we makkelijker zicht op de leerlingen en hun functioneren op school. De behandelaren kunnen bijvoorbeeld eens in de klas of op het schoolplein kijken. Dankzij de nauwe samenwerking tussen zorg en onderwijs kunnen we een leerling eerder en sneller helpen.”

Complexe doelgroep

Ook daarom is de poli een mooie aanvulling op het passende onderwijs dat Yulius al biedt. Het afgelopen jaar zijn er 62 leerlingen in behandeling genomen bij de poli. Bij de meeste van hen is de diagnose autisme gesteld en bij bijna één derde de diagnose ADHD. “Dat komt overeen met het landelijke beeld wat we zien bij speciaal onderwijs”, vertelt Lonneke. “De meeste leerlingen hebben meerdere diagnoses. We zien dat de doelgroep op het speciaal onderwijs steeds complexer wordt. Dit heeft te maken met de wet voor passend onderwijs, waardoor leerlingen langer in het regulier onderwijs blijven. De behandeling op de poli kan bestaan uit psychomotorische therapie, ouderbegeleiding en behandeling in de vorm van gesprekken. Behandeling kan onder andere gericht zijn op het laten formuleren van de eigen hulpvraag door de leerlingen, zicht krijgen op wat onderliggend is aan bepaald gedrag, het versterken van zelfvertrouwen, emoties beter leren reguleren, angst verminderen en zelfstandigheid vergroten.”

Succes

Na een jaar kan geconcludeerd worden dat de Poli Zorg en onderwijs een succes is. “Het beoogde aantal leerlingen is gehaald, er zijn geen noemenswaardige wachtlijsten. De samenwerking met onderwijs is geslaagd, de poli is laagdrempelig en de school ervaart de poli als een aanvullende mogelijkheid.” Ook teamleider Andrea Heutink is enthousiast. “Ik ben vooral trots op het team. Het was echt pionieren. Een nieuw samengesteld enthousiast team dat zelf hun weg zocht en vond binnen onderwijs- en zorgland om dit product tot een succes te maken en dat is goed gelukt!”. Lonneke vult aan: “We hebben de poli van papier naar praktijk kunnen brengen en dan is het super om te zien dat het werkt. Ook de inschatting qua formatie en urenverdeling lijkt te kloppen. Ik ben trots dat we een plek hebben gecreëerd waar zowel leerlingen als docenten ons weten te vinden. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen onderwijs en zorg.”

Toekomst

De wens is om de poli op den duur uit te breiden naar andere onderwijslocaties is er. “We zijn erg enthousiast over hoe de poli op dit moment functioneert. We hopen de integratie met onderwijs nog meer te kunnen uitbreiden en ook het intakeproces willen we graag optimaliseren. Mede door de wet voor passend onderwijs, geloven we dat dit soort poli’s een aanvulling zijn op het speciaal onderwijs. Het is een gebied waar nog ontwikkeling mogelijk is. Daar willen we als Yulius graag een rol in spelen.”