Terug

Behandeltraject volwassenen

Verwijzing naar Yulius

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan hierbij hulp bieden.

Mensen met psychische problemen, van jong tot oud, ervaren lichte of zware klachten die kort of langdurig aanhouden en waarvan de oorzaak verschillend is. Soms zijn de klachten zo erg dat u hulp nodig heeft. U kunt hiervoor in eerste instantie terecht bij uw huisarts, die een soort ‘spilfunctie’ heeft. De huisarts luistert naar uw verhaal en kiest er vervolgens voor om u zelf te behandelen of door te verwijzen. Als de huisarts de behandeling zelf doet, kan hij hierbij de hulp inroepen van een zogenoemde ‘praktijkondersteuner ggz’ of advies inwinnen bij een psycholoog of psychiater. De zorg wordt dichtbij in uw eigen woonomgeving aangeboden.Als de huisarts een patiënt niet zelf kan helpen, dan kan hij doorverwijzen naar de zogenoemde ‘basis ggz’. U komt dan terecht bij een gz-psycholoog, psychiater of psychotherapeut bij u in de buurt van bijvoorbeeld Indigo ZHZ.

Als de huisarts u doorverwijst naar Yulius

Bij zwaardere psychische problematiek zal de huisarts u doorverwijzen naar een gespecialiseerde ggz-instelling zoals Yulius. Voor hulp bij Yulius moet u allereerst aangemeld zijn. Dit kan een huisarts doen, via een hulpverleningsinstantie of een specialist. De verwijzer schrijft een verwijsbrief, ook wel 'indicatiebesluit' genoemd, waarin staat welke psychische klachten u hebt, wat uw hulpvraag is en eventueel de zorg die hij nodig acht. De verwijzer stuurt de verwijsbrief naar Yulius of hij geeft deze aan u mee zodat u het zelf op kunt sturen. Als we voor een goede indicatie (meer) informatie nodig hebben van andere instanties, zullen we u altijd schriftelijk om toestemming vragen.