Terug

Contact

Voor huisartsen, wijkteams en andere verwijzers

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met:

Ggz

  • Kinderen en jeugd

088 405 11 11
aanmelding@yulius.nl

  • Volwassenen

088 405 20 21
secretariaataanmelding@yulius.nl

  • Yulius-Indigo ZHZ

088 405 06 07
secretariaat@indigozhz.nl

Wmo

Wmo-zorgbemiddeling
088 405 36 23 
wmobemiddeling@yulius.nl