Informatie dienstverlening ggz-instelling Yulius

Yulius houdt de ontwikkelingen over de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die getroffen worden door de overheid nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD en staan in nauwe verbinding met het ROAZ en de Veiligheidsregio. Wij passen onze dienstverlening aan als dat door het RIVM wordt aangeraden of in de Veiligheidsregio wordt besloten. Dat heeft gevolgen voor onze zorg.

Regionale

crisisdienst

Yulius blijft ook in deze periode 24/7 de ggz-crisisdienst voor de regio uitvoeren. De beoordeling van de betrokken cliënt vindt plaats op onze beoordelingslocatie in Sliedrecht. Op deze locatie zijn voor onze artsen en behandelaren voldoende mogelijkheden om hygiënisch te werken. Wanneer de beoordeling hier niet mogelijk is, dan doet de crisisdienst dit op de (thuis)locatie.

Ambulante

zorg

De intakes voor ambulante zorg bij Yulius kunnen gewoon doorgang vinden. Cliënten wordt aangeboden om de intake vanuit huis via beeldbellen door te laten gaan.

Deeltijd- en groepsbehandelingen en (wmo-)dagbesteding vinden plaats in kleinere groepen, met inachtneming van de hygiënemaatregelen.

Voor ambulante behandeling en begeleiding (FACT, IHT, poli en individuele wmo-begeleiding) geldt dat face-to-face-contact doorgang vindt als dat nodig is. In alle andere gevallen gaan de behandelingen en begeleidingstrajecten door via beeldbellen en telefoon.

Klinieken &

beschermde woonvorm

Onze zorg in de Yulius-klinieken en beschermde woonvormen gaat door. Dat betekent dat wij vooralsnog gewoon nieuwe opnames toelaten. Voor de mogelijke situatie waarin een patiënt verschijnselen van het virus laat zien, hebben wij diverse scenario’s uitgewerkt conform de richtlijnen van het RIVM en zijn we voorbereid om kundig te handelen.

Op onze klinieken en woonvormen laten we bezoek toe. Wanneer, of het om vaste bezoekers gaat en hoeveel hangt af van de locatie.

Inloop-

voorziening

Onze inlooplocaties zijn open op afspraak voor kleine groepen. In deze, voor velen, moeilijke tijd gaan de locaties extra dagdelen open.

Algemene

informatie

Binnen de Veiligheidsregio ZHZ werken overheid, veiligheidspartners en zorgaanbieders gezamenlijk aan een zo goed mogelijke bestrijding en beheersing van de epidemie. In dit samenwerkingsverband maken wij afspraken over de gecoördineerde inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en quarantainelocaties.

Voor alle algemene vragen over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.
Ouders en naasten van onze cliënten informeren we via onze website yulius.nl. Zo is men altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Ook in de komende periode is een goede samenwerking tussen verschillende partners van groot belang. U kunt rekenen op onze collegiale samenwerking. Samen maken we hierin het verschil.