Informatie dienstverlening ggz-instelling Yulius

Yulius houdt de ontwikkelingen over de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die getroffen worden door de overheid nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD en staan in nauwe verbinding met het ROAZ en de Veiligheidsregio. Wij passen onze dienstverlening aan als dat door het RIVM wordt aangeraden of in de Veiligheidsregio wordt besloten. Dat heeft gevolgen voor onze zorg.

Regionale

crisisdienst

Yulius voert 24/7 de ggz-crisisdienst voor de regio uit. De beoordeling van de betrokken cliënt vindt plaats op onze beoordelingslocatie in Sliedrecht. Op deze locatie zijn voor onze artsen en behandelaren voldoende mogelijkheden om hygiënisch te werken. Wanneer de beoordeling hier niet mogelijk is, dan doet de crisisdienst dit op de (thuis)locatie.

Ambulante

zorg

De intakes voor ambulante zorg bij Yulius vinden doorgang met inachtneming van de basismaatregelen.

Deeltijd- en groepsbehandelingen en (wmo-)dagbesteding vinden plaats met inachtneming van de basismaatregelen.

Voor ambulante behandeling en begeleiding (FACT, IHT, poli en individuele wmo-begeleiding) geldt dat face-to-face-contact doorgang vindt.

Klinieken &

beschermde woonvorm

Onze zorg in de Yulius-klinieken en beschermde woonvormen gaat door. Dat betekent dat wij nieuwe opnames toelaten. Voor de mogelijke situatie waarin een patiënt verschijnselen van het virus laat zien, hebben wij diverse scenario’s uitgewerkt conform de richtlijnen van het RIVM en zijn we voorbereid om kundig te handelen.

Op onze klinieken en woonvormen laten we bezoek toe. Wanneer er mensen op bezoek kunnen komen en hoeveel, hangt van de locatie af. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met de locatie die u wilt bezoeken.

Inloop-

voorziening

Onze inlooplocaties zijn open.

Algemene

informatie

Binnen de Veiligheidsregio ZHZ werken overheid, veiligheidspartners en zorgaanbieders gezamenlijk aan een zo goed mogelijke bestrijding en beheersing van het het coronavirus. In dit samenwerkingsverband maken wij afspraken over de gecoördineerde inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en quarantainelocaties.

Voor alle algemene vragen over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.
Hoe wij met het virus omgaan binnen Yulius, leest u hier op onze website.

Goede samenwerking tussen verschillende partners is van groot belang. U kunt rekenen op onze collegiale samenwerking. Samen maken we hierin het verschil.