Vragen en antwoorden coronavirus

Veel gestelde vragen

& antwoorden

Yulius volgt de adviezen en instructies van het Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Algemene vragen over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM. Hieronder vindt u antwoorden op vragen die specifiek gaan over situaties bij Yulius.

1. Is Yulius open voor Face-to-face-contacten, groepsbehandelingen en dagbesteding?

Face-to-face-contacten, groepsbehandelingen en dagbesteding zijn voor onze cliënten en bezoekers van groot belang. Daarom is besloten dat deze activiteiten gewoon doorgang blijven vinden. Dit is conform de richtlijnen.

Mochten cliënten angstig zijn om naar een locatie te komen, dan kan in overleg met de behandelaar/begeleider gekeken worden naar een andere oplossing.

2. Heeft Yulius maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?
Ja, wij nemen een aantal preventieve (hygiëne)maatregelen en wij vragen u hetzelfde te doen:

  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Geef elkaar de ruimte;
  • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;

3. Ik heb volgende week een afspraak bij Yulius, kan ik daar veilig heen (ik heb geen griepklachten)?
Ja, u kunt naar ons toekomen. Als uw afspraak wordt omgezet naar een beeldbel- of telefonische afspraak dan wordt u daar tijdig over ingelicht.

Of er bezoek kan komen op onze klinieken en woonvormen hangt van de locatie af. Wij vragen u daarom contact op te nemen met de locatie waar u langs wil gaan.

4. Ik heb volgende week een afspraak bij Yulius, kan ik daar veilig heen (ik heb WEL griepklachten)?
Nee, blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag hebt.

5. Ik word/mijn kind wordt binnenkort behandeld bij Yulius, maar ik wil die afspraak/behandeling uit voorzorg uitstellen. Kan dat?
Mocht u zich niet comfortabel voelen bij een afspraak bij ons op locatie, dan kunt u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak deze kosteloos wijzigen of omzetten naar een beeldbel- of telefonische afspraak als uw behandeling dit toelaat. Overleg dit met uw behandelaar.

6. Ik wil als bezoeker met griepverschijnselen langskomen bij iemand die bij Yulius in behandeling is. Kan dit?
Nee. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag hebt.

7. Ik wil als bezoeker zonder griepverschijnselen langskomen bij iemand die bij Yulius in behandeling is. Kan dit?
Cliënten van Yulius kunnen bezoek ontvangen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, verschilt per locatie. Wij raden u aan contact op te nemen met de locatie waar het om gaat.

8. Ik ben vrijwilliger bij Yulius, kan ik gewoon komen?
Ja, dit kan. Vrijwilligers die klachten hebben van verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts vragen wij thuis te blijven en zich te laten testen. Zij blijven thuis tot de testuitslag.

9. Sommige zorginstellingen sturen iedereen die een poliklinische afspraak heeft,
vooraf een vragenlijst op over de gezondheid. Bij verdachte klachten wordt dringend aangeraden om thuis te blijven en eerst telefonisch te overleggen. Doet Yulius dit ook?
Er worden bij Yulius geen specifieke vragenlijsten afgenomen met betrekking tot het coronavirus. Volgens de richtlijn van het RIVM, vragen wij u: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot de testuitslag.

10. Kan ik nog terecht op een inlooplocatie van Yulius?
Onze inlooplocaties zijn open op afspraak. De inlopen hebben, ook zeker in deze tijd, een heel belangrijke functie en zijn extra dagdelen open.

11. Word ik als ouder, cliënt of leerling geïnformeerd bij besmettingen van cliënten, leerlingen en/of medewerkers van Yulius?
Zoals door premier Rutte in zijn toespraken gezegd: corona is onder ons. Ook binnen ons personeels-, cliënt- en leerlingbestand hebben wij mensen met sterk gerichte coronaklachten. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren over elke mogelijke besmetting. Wij volgen wel heel consequent de richtlijnen van het RIVM: Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot de testuitslag.

ONDERWIJS

Onze basis- en middelbare scholen zijn open.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben betrekking op de situatie wanneer onze scholen geopend zijn.

1. Gaan schoolreizen of projecten buiten school die gepland staan voor de komende maanden door?
Deze activiteiten kunnen weer doorgaan. Wel volgen wij de algemene basisregels en de regels voor vervoer, opgesteld door de overheid.

2. Word ik als ouder, cliënt of leerling geïnformeerd bij besmettingen van cliënten, leerlingen en/of medewerkers van Yulius?
Ja, bij een besmetting van een leerling of leraar in de klas van uw kind wordt u op de hoogte gebracht.

In het basisonderwijs vervalt vanaf 20 september 2021 de quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Als er meer besmettingen zijn in een klas of groep dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD (een deel van) de klas/groep het advies geven om in quarantaine te gaan.

In het middelbaar onderwijs geldt het volgende:
Zijn leerlingen en medewerkers (nog) niet of niet volledig gevaccineerd? En hebben zij geen corona gehad, minder dan 6 maanden geleden? Dan gaan zij in quarantaine als zij nauw contact hadden met iemand die is besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij een contact langer dan 15 minuten (op een dag). En op minder dan 1,5 meter van elkaar. Ook hierin volgen wij het advies van de GGD.

3. Zijn mondkapjes verplicht op de scholen?
Nee, het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht vanaf 25 september 2021.

4. Is het verplicht om naar school te komen? 
Leerlingen van so-scholen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.

5. Wanneer mag een leerling niet naar school komen? 

Yulius volgt ook hierin de richtlijnen van de overheid en het RIVM:

Als een leerling positief getest is, blijft de leerling thuis. De leerling volgt hierin de richtlijnen van de GGD.

Op onze basisscholen geldt:
Vanaf 20 september 2021 vervalt de quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de hele klas thuis te blijven. Als er meer besmettingen zijn in een klas of groep dan kan de GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD (een deel van) de klas/groep het advies geven om in quarantaine te gaan.

Op onze middelbare scholen geldt:
Zijn leerlingen (nog) niet of niet volledig gevaccineerd? En hebben zij geen corona gehad, minder dan 6 maanden geleden? Dan gaan zij in quarantaine als zij nauw contact hebben gehad met iemand die is besmet met het coronavirus. Dat is het geval bij een contact langer dan 15 minuten (op een dag). En op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Gepubliceerd op 25 september 2021