Vragen en antwoorden coronavirus

Veel gestelde vragen

& antwoorden

Yulius volgt de adviezen en instructies van het Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Algemene vragen over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM. Hieronder vindt u antwoorden op vragen die specifiek gaan over situaties bij Yulius.

1. Heeft Yulius maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?
Ja, wij hebben een aantal preventieve (hygiëne)maatregelen doorgevoerd voor medewerkers en wij vragen u hetzelfde te doen:
– geen handen schudden
– regelmatig wassen van handen met water en zeep
– hoesten en niezen in de binnenkant van elleboog
– gebruik van papieren zakdoekjes
– daar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren

Volgens de richtlijn van het RIVM, vragen wij u:
Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

2. Ik heb volgende week een afspraak bij Yulius, kan ik daar veilig heen (ik heb geen griepklachten)?
Wij proberen face-to-face afspraken zoveel mogelijk om te zetten naar telefonische afspraken. U wordt hierover benaderd als u een afspraak hebt bij Yulius en uw behandeling in aanmerking komt voor omzetting naar telefonisch contact.

Bezoekers en familie van cliënten in onze klinieken en woonvormen voor volwassenen vragen wij vooralsnog niet op bezoek te komen. In het belang van cliënten en medewerkers vragen wij om uw medewerking.

Voor onze kinder- en jeugdlocaties geldt een restrictie van maximaal 1 bezoeker per keer.
Bezoek is welkom op de slaapkamer van uw kind. Als de situatie dat toelaat kunt u natuurlijk ook naar buiten met uw kind. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de gezamenlijke ruimtes. Als u klachten hebt van verkoudheid, hoesten, niezen of koorts, dan kunt u onze kliniek niet bezoeken.

3. Ik heb volgende week een afspraak bij Yulius, kan ik daar veilig heen (ik heb WEL griepklachten)?
Nee, blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met uw huisarts als klachten verergeren.

4. Ik word/mijn kind wordt binnenkort behandeld bij Yulius, maar ik wil die afspraak/behandeling uit voorzorg uitstellen. Kan dat?
Wij proberen face-to-face afspraken zoveel mogelijk om te zetten naar telefonische afspraken. U wordt hierover benaderd als u een afspraak hebt bij Yulius en uw behandeling in aanmerking komt voor omzetting naar telefonisch contact. Mocht u er zich toch niet comfortabel bij voelen, dan kunt u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak deze kosteloos wijzigen.

5. Ik wil als bezoeker met griepverschijnselen langskomen bij iemand die bij Yulius in behandeling is. Kan dit?
Nee. Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel met uw huisarts als klachten verergeren.

6. Ik wil als bezoeker zonder griepverschijnselen langskomen bij iemand die bij Yulius in behandeling is. Kan dit?
Met betrekking tot het coronavirus volgt Yulius de richtlijnen van het RIVM. Wat betreft bezoek aan cliënten is eerder door Yulius besloten om deze richtlijn aan te scherpen. Dit omdat we veel kwetsbare cliënten hebben en in een gevoelige en dichtbevolkte regio gevestigd zijn.

Voor bezoekers van Yulius gelden de volgende maatregelen:
– Bezoekers en familie van cliënten in onze klinieken en woonvormen voor volwassenen vragen wij vooralsnog niet op bezoek te komen. In het belang van cliënten en medewerkers vragen wij om uw medewerking.
– Voor onze kinder- en jeugdlocaties geldt een restrictie van maximaal 1 bezoeker per keer. Bezoek is welkom op de kamer van uw kind. Als de situatie dat toelaat kunt u natuurlijk ook naar buiten met uw kind. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de gezamenlijke ruimtes. Als u klachten hebt van verkoudheid, hoesten, niezen of koorts, dan kunt u onze kliniek niet bezoeken. Als u ziektegevallen in uw gezin hebt, dan vragen wij u dat telefonisch te melden voordat u naar Yulius komt. Als u in uw gezin of omgeving iemand hebt die besmet is met het coronavirus, dan vragen wij u dat telefonisch te melden voordat u naar Yulius komt.

7. Ik ben vrijwilliger bij Yulius, kan ik gewoon komen?
Vrijwilligers die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts vragen wij sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet te komen. In het belang van cliënten en alle collega’s vragen wij om uw medewerking. Wanneer er sprake is van verkoudheid, hoesten of koorts wilt u dit dan altijd bij de vrijwilligerscoördinator melden.

8. Sommige zorginstellingen sturen iedereen die een poliklinische afspraak heeft,
vooraf een vragenlijst op over de gezondheid. Bij verdachte klachten wordt dringend aangeraden om thuis te blijven en eerst telefonisch te overleggen. Doet Yulius dit ook?
Er worden bij Yulius geen specifieke vragenlijsten afgenomen met betrekking tot het coronavirus. Volgens de richtlijn van het RIVM, vragen wij u: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.

9. Kan ik nog terecht op een inlooplocatie van Yulius?
Onze inlooplocaties zijn enkel open op afspraak voor groepen tot maximaal 3 personen.

10. Word ik als ouder, cliënt of leerling geïnformeerd bij besmettingen van cliënten, leerlingen en/of medewerkers van Yulius?
Zoals door premier Rutte in zijn toespraak op maandagavond 16 maart ook gemeld is: corona is onder ons. Ook binnen ons personeels- cliënt- en leerlingbestand hebben wij mensen met sterk gerichte coronaklachten. Wij kunnen u daardoor niet meer persoonlijk informeren over mogelijke besmettingen. Wij volgen wel heel consequent de richtlijnen van het RIVM: Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Pas als je je beter voelt en je 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt, ben je genezen en kun je anderen niet meer besmetten. Wij adviseren u dezelfde richtlijnen te hanteren.

ONDERWIJS

  • Voor onze basisscholen geldt dat ze dinsdag 12 mei 2020 weer open zijn gegaan.
  • Voor onze middelbare scholen geldt dat ze open gaan op dinsdag 2 juni 2020. Ouders/verzorgers en leerlingen worden persoonlijk geinformeerd over de precieze invulling ervan.

11. Ik werk in een vitale beroepsgroep, wordt er opvang geleverd voor mijn kind/kinderen?
Zolang scholen niet open zijn, geldt het volgende:
Voor leerlingen van wie één van beide ouders in vitale beroepsgroepen werken, regelen we opvang zolang de scholen gesloten zijn. Dat geldt voor:
– leerlingen van wie één van beide ouders in vitale beroepsgroepen werken
– leerlingen uit eenoudergezinnen van wie de ouder in een vitale beroepsgroep werkt.

12. Gaan schoolreizen of projecten buiten school die gepland staan voor de komende maanden door?
Tot nader order gaan alle schoolreizen, uitwisselingsprojecten en uitstapjes niet door.

13. Hoe ontvang ik schoolwerk voor mijn kind om thuis te werken?
Hierover wordt elke ouder/verzorger over geïnformeerd door de school van het betreffende kind.

14. Komen de examens van mijn kind in het gedrang nu de scholen dicht zijn?
De centrale examens gaan niet door. Over het verloop van de schoolexamens en de staatsexamens wordt elke leerling door de betreffende school geinformeerd.

15. Zijn docenten vrij nu de scholen dicht zijn?
Nee. Docenten zijn niet vrij, zij worden ingezet om leerlingen op te vangen van wie één of beide ouders in een vitale beroepsgroep werkt. Daarnaast zijn zij bezig om onderwijs digitaal aan te kunnen bieden, hebben zij contact met leerlingen en ouders over de lesstof en/of verzorgen online instructie en worden zij op andere plekken binnen Yulius ingezet. De docenten op onze basisscholen geven vanaf 12 mei weer elke dag les op school zelf.

16. Word ik als ouder, cliënt of leerling geïnformeerd bij besmettingen van cliënten, leerlingen en/of medewerkers van Yulius?
Zoals door premier Rutte in zijn toespraak op maandagavond 16 maart ook gemeld is: corona is onder ons. Ook binnen ons personeels- cliënt en leerlingbestand hebben wij mensen met sterk gerichte coronaklachten. Wij kunnen u daardoor niet meer persoonlijk informeren over mogelijke besmettingen. Wij volgen wel heel consequent de richtlijnen van het RIVM: Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Pas als je je beter voelt en je 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt, ben je genezen en kun je anderen niet meer besmetten. Wij adviseren u dezelfde richtlijnen te hanteren.

ONDERWIJS- INFORMATIE EXAMENS

17. Wanneer vinden de schoolexamens plaats?
Uw kind moet tot 4 juli beschikbaar zijn voor het afnemen van de schoolexamens.

18. Gaan de centraal examens door?
Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.
Alle centrale examens komen te vervallen.
De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

19. Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
Scholen hebben tot 4 juli de tijd om de schoolexamens af te ronden.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

20. Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?
Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurd op basis van dat diploma.
In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

21. Gaan de schoolexamens wel door?
Ja, de schoolexamens gaan door. U krijgt hierover informatie van de school van uw kind.

22. Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de schoolexamens?
Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Wij informeren u zodra we weten in welke vorm en wanneer we de examens gaan afnemen.

23. Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

  • De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
  • De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei.

Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden.

24. Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?
De schoolexamens kunnen doorgaan mits de scholen de richtlijnen van het RIVM, waaronder de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren, in acht kunnen nemen.

Bij het wachten voor en na afloop van het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.

Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.

25. Hoe verhoudt het doorgaan van de schoolexamens zich tot de extra maatregelen die op 23 maart zijn genomen en verlengd zijn op 31 maart?
De maatregelen van 23 maart (en de verlenging van maatregelen op 31 maart) hebben geen betrekking op de schoolsituatie. De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte. De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens.

Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering. Dit betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits daarbij de eerdere normen (onder andere dat alle betrokkenen gezond zijn en de afstand tot elkaar minimaal 1,5 meter is) in acht worden genomen.

26. Wat is het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen?
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen aan het eind van het laatste schooljaar. Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen. Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

27. Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?
De volgende voorwaarden gelden:

  • De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
  • Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.
  • Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.

28. Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.

Gepubliceerd op 20 mei 2020