Vragen en antwoorden coronavirus

Veel gestelde vragen

& antwoorden

Yulius volgt de adviezen en instructies van het Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Algemene vragen over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM. Hieronder vindt u antwoorden op vragen die specifiek gaan over situaties bij Yulius.

1. Is Yulius open voor Face-to-face-contacten, groepsbehandelingen en dagbesteding?

Face-to-face-contacten, groepsbehandelingen en dagbesteding zijn voor onze cliënten en bezoekers van groot belang. Daarom is besloten dat deze activiteiten gewoon doorgang blijven vinden. Dit is conform de richtlijnen.

Mochten cliënten angstig zijn om naar een locatie te komen, dan kan in overleg met de behandelaar/begeleider gekeken worden naar een andere oplossing.

2. Heeft Yulius maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?
Ja, wij hebben een aantal preventieve (hygiëne)maatregelen doorgevoerd voor medewerkers en wij vragen u hetzelfde te doen:
– geen handen schudden
– regelmatig wassen van handen met water en zeep
– hoesten en niezen in de binnenkant van elleboog
– gebruik van papieren zakdoekjes
– daar waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren (en als dat niet kan, een mondkapje te dragen)

Volgens de richtlijn van het RIVM, vragen wij u:
Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot u de testuitslag hebt.

3. Ik heb volgende week een afspraak bij Yulius, kan ik daar veilig heen (ik heb geen griepklachten)?
Wij proberen face-to-face afspraken zoveel mogelijk om te zetten naar telefonische afspraken. U wordt hierover benaderd als u een afspraak hebt bij Yulius en uw behandeling in aanmerking komt voor omzetting naar telefonisch contact.

Of er bezoek kan komen op onze klinieken en woonvormen hangt van de locatie af. Wij vragen u daarom contact op te nemen met de locatie waar u langs wil gaan.

4. Ik heb volgende week een afspraak bij Yulius, kan ik daar veilig heen (ik heb WEL griepklachten)?
Nee, blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag hebt.

5. Ik word/mijn kind wordt binnenkort behandeld bij Yulius, maar ik wil die afspraak/behandeling uit voorzorg uitstellen. Kan dat?
Wij proberen face-to-face afspraken zoveel mogelijk om te zetten naar telefonische afspraken. U wordt hierover benaderd als u een afspraak hebt bij Yulius en uw behandeling in aanmerking komt voor omzetting naar telefonisch contact. Mocht u er zich toch niet comfortabel bij voelen, dan kunt u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak deze kosteloos wijzigen.

6. Ik wil als bezoeker met griepverschijnselen langskomen bij iemand die bij Yulius in behandeling is. Kan dit?
Nee. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag hebt.

7. Ik wil als bezoeker zonder griepverschijnselen langskomen bij iemand die bij Yulius in behandeling is. Kan dit?
Met betrekking tot het coronavirus volgt Yulius de richtlijnen van het RIVM.

Cliënten van Yulius kunnen op de meeste locaties in beperkte mate en volgens afspraak bezoek ontvangen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, verschilt per locatie. Wij raden u aan contact op te nemen met de locatie waar het om gaat.

8. Ik ben vrijwilliger bij Yulius, kan ik gewoon komen?
Vrijwilligers die klachten hebben van verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts vragen wij thuis te blijven en zich te laten testen. Zij blijven thuis tot de testuitslag.

9. Sommige zorginstellingen sturen iedereen die een poliklinische afspraak heeft,
vooraf een vragenlijst op over de gezondheid. Bij verdachte klachten wordt dringend aangeraden om thuis te blijven en eerst telefonisch te overleggen. Doet Yulius dit ook?
Er worden bij Yulius geen specifieke vragenlijsten afgenomen met betrekking tot het coronavirus. Volgens de richtlijn van het RIVM, vragen wij u: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot de testuitslag.

10. Kan ik nog terecht op een inlooplocatie van Yulius?
Onze inlooplocaties zijn open op afspraak. De inlopen hebben, ook zeker in deze tijd, een heel belangrijke functie en worden gevraagd extra dagdelen open te zijn.

11. Word ik als ouder, cliënt of leerling geïnformeerd bij besmettingen van cliënten, leerlingen en/of medewerkers van Yulius?
Zoals door premier Rutte in zijn toespraken gezegd: corona is onder ons. Ook binnen ons personeels-, cliënt- en leerlingbestand hebben wij mensen met sterk gerichte coronaklachten. Wij kunnen u niet persoonlijk informeren over elke mogelijke besmetting. Wij volgen wel heel consequent de richtlijnen van het RIVM: Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat u testen en blijf thuis tot de testuitslag.

ONDERWIJS

Op dit moment zijn onze scholen gesloten in verband met zomervakantie. De vragen en bijbehorende antwoorden slaan op de situatie van voor de zomer. Aan het einde van de zomervakantie wordt bekeken welke maatregelen en richtlijnen er nog gelden vanaf de start van het schooljaar 2021-2022.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben betrekking op de situatie wanneer onze scholen geopend zijn.

1. Gaan schoolreizen of projecten buiten school die gepland staan voor de komende maanden door?
Tot nader order gaan alle schoolreizen, uitwisselingsprojecten en uitstapjes niet door.

2. Word ik als ouder, cliënt of leerling geïnformeerd bij besmettingen van cliënten, leerlingen en/of medewerkers van Yulius?
Ja, bij een besmetting van een leerling of leraar in de klas van uw kind wordt u op de hoogte gebracht. Dit doen we omdat de richtlijnen voor het quarantainebeleid zijn aangescherpt en uw kind, als in zijn/haar klas één van de kinderen of de leerkracht positief getest is op corona, de gehele klas tenminste 5 dagen in quarantaine moet en er wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand (zie ook vraag 5).

3. Zijn mondkapjes verplicht op de scholen?
Op de vso-scholen is het voor medewerkers en leerlingen verplicht mondkapjes te dragen in algemene ruimtes.

Op de so-scholen dragen alleen medewerkers een mondkapje. Er zijn mondkapjes aanwezig voor de so-leerlingen die dit prettig vinden. Er zijn geen aangepaste schooltijden op de so-scholen maar wel hanteren we aparte ingangen om groepen zo min mogelijk te mengen. Ouders en taxichauffeurs mogen de school niet in en dragen tot aan het hek ook een mondkapje.

4. Is het verplicht om naar school te komen? 
Leerlingen van so-scholen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.

5. Wanneer mag een leerling niet naar school komen? 

Yulius volgt ook hierin de richtlijnen van de overheid en het RIVM:

  • Als in een klas één van de kinderen of de leerkracht positief test op corona, dan gaat de gehele klas tenminste 5 dagen in quarantaine en wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand;
  • Als een leerling klachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan corona (verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn, koorts, etc), dan moet de leerling thuis blijven en getest worden. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de testuitslag bekend is. Dit is niet van toepassing op leerlingen die af en toe hoesten, chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts of benauwdheid;
  • Als één van de gezinsleden koorts heeft of benauwd is, dan blijft het gehele gezin thuis tot na de testuitslag van die persoon;
  • Als één van de gezinsleden positief getest is op corona dan blijft de leerling thuis.

Heeft uw kind klachten maar is hij/zij niet getest? Dan mag hij/zij weer naar school als hij/zij 24 uur volledig klactenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar school.

 

Gepubliceerd op 19 juli 2021