Terug

Organisatie

Vrienden van Yulius

De Stichting Vrienden van Yulius maakt voorzieningen en activiteiten voor cliënten mogelijk die niet op een andere manier kunnen worden betaald. Denk aan benodigdheden voor het uitoefenen van een hobby of sport. Of een bijdrage aan een vakantie of aan de inrichting van een woning. Dankzij donaties en fondsen van diverse organisaties, bedrijven en particulieren kan Vrienden van Yulius veel cliënten van Yulius helpen, steunen of een beetje vreugde brengen.

Uw steun is welkom

Er zijn verschillende mogelijkheden om deze zelfstandige stichting te steunen:

  • U kunt een bedrag overmaken naar NL 94 INGB 0004 274961
  • U kunt lid worden van de Club van 50 en doneert € 50 per jaar
  • U kunt de Stichting Vrienden van Yulius machtigen om jaarlijks, maandelijks of eenmalig een bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Klik hier voor het Donatieformulier Stichting Vrienden van Yulius.

Een bijdrage aanvragen

Cliënten van Yulius kunnen via hun behandelaar een verzoek voor een bijdrage indienen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

  • Voorzitter: de heer T.W. van der Wulp
  • Secretaris en penningmeester: mevrouw J. Lagerwerf
  • Lid: de heer J. van Diemen
  • Lid: de heer J. van Triest
  • Lid: mevrouw Y. van Hoof

De Stichting Vrienden van Yulius heeft de ANBI-status. De stichting geeft geen vergoedingen, beloningen of vacatiegelden aan haar bestuursleden, medewerkers van Yulius of anderen. Alle inspanningen en activiteiten voor de stichting zijn in de vorm van vrijwilligerswerk en op basis van schenkingen. Hier leest u het volledige beleidsplan. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.

 

Stichting Vrienden van Yulius
vriendenvan@yulius.nl

088 405 40 07
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
RSIN/fiscaal nummer: 814294716